Buharlı Makinelerin Tarihi, Ticaret Ağına Etkileri

- Advertisement -

İçindekiler

Buharlı Makinelerin Ortaya Çıkışı

Bilim adamları ısıtılan nesnelerden çıkan buharın, büyük bir enerji potansiyeli olduğunu keşfettiğinde, dünyanın çoğu dinamikleri köklü değişimlere uğramış olacaktı. Sıkıştırılan buharın büyük bir kinetik enerjiye dönüşmesi, sanayi, ulaşım, savaş, ticaret gibi birçok alanda kolaylıklar sağladı ve çoğu işlemi inanılmaz derecede hızlandırdı. Buharlı makinelerin oluşturduğu kinetik enerji sayesinde tonlarca kiloluk metaller kolaylıkla hareket ettirilebiliyor, insanoğlunun belki de kendi başına kımıldatamayacağı nesleler kolaylıkla işlevsel hale geliyordu.

Buharlı Makineler ve Fabrikalar

Bu derece önemli bir enerji ilk olarak fabrikalarda kullanılmaya başladı, buharlı makineler sayesinde ağır sanayi işleri ilerletildi, mühendislik alanında inanılmayacak derecede başarılar elde edildi. Bunun sonucu, buharla çalışan ilk motorların ortaya çıkması olmuştur. Bu buharla çalışılan motorlar, basit dinamolar, pompalar haline gelmiş ve büyük bir otomasyonun sanayisinin kapılarını aralamıştır.

Buharlı Makinelerinin Ticarete Etkileri:

Ticaretin dinamikleri basittir. Hammadde teminin edilmesi, hammaddenin işlenip ürün haline getirilmesi, ortaya çıkarılan ürünün, pazar alanına gönderilmesi ve son olarak tüm bu önceki aşamaların ortaya çıkardığı maliyetin üstüne arz talep dengesine oranla kar payı eklenip satılması. Buharlı makineler tüm bu dinamikleri tamamiyen değiştirdi. Hammadde teminini artık icat edilen trenler sayesinde dünyanın her yerinden temin edebilen fabrikalar istedikleri her yerde üretim gerçekleştirebilir hale gelip, fabrikaların artık hammaddenin yakınlarına kurulması kuralını ortadan kaldırmıştı. Fabrikalara gelen hammaddelerin işlenmesinde de büyük değişiklikler meydana geldi, buharlı makinlerin icadıyla tonlarca ağırlıktaki maddelerin işlenmesi kolaylaştı, ağır sanayi sektörü inanılmaz derecede hızlandı, bunun yanında sanayi devriminin tetiklenmesin sonucu ban sistemi gelişti ve otomasyon alanında çığır açan gelişmelere yol oluştu. Üretilen hammadde buharlı makinelerden önce sadece, yerel pazarlarda ya da uzun ömürlü ve yol masrafını karşılıyor ise civar ülkelerin pazarında yer buluyordu. Buharlı makinelerin oluşturduğu demir yolu ve deniz yolu aracılığı ile Londra’da üretilen bir ürün kendini Hindistan pazarında dahi alıcı bulabiliyordu. Uluslararası ticaretin bu denli gelişmesinin sonucu tüketim alışkanlıkları da bir hayli değişti. Fabrikalardan çok hızlı bir şekilde üretilip pazarda yer alan ürünler tüketicilerin sürekli yeni ürünlerle karşılaşmasından tüketim sürecini de hızlandırdı. Kısacası buharlı makineler ticaretin dinamiklerinde köklü değişikliklere uğrattı.

Öne Çıkan Yazılarımız