Renk Skalası Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Renk skalası renklerin bir arada bulunduğu ve birbirinin karışımlarını gösteren bir çizgi, kutu veya çemberdir. Skala kelime anlamı olarak çeşitlilik ve gam anlamına gelmektedir. Renk skalası da bu çeşitliliğin bizlere gösterildiği şemalara denmektedir. Renkler birbiriyle birçok şekilde etkileşime girebilir. Bu etkileşimlerinin sonucunu görmek için renk skalası çok fazla tercih edilmektedir. Renk skalaları sayesinde rengin bir diğer renkle karışımını veya uzaklığı gibi birçok bilgiye sahip olabiliriz. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda renk seçimi yapmak istediğimizde renk skalaları oldukça yardımcı olmaktadır.

Renk Skalası Nasıl Oluşturulur?

Renk skalalarının birçok çeşidi bulunmaktadır. Ama en çok bilineni 12 parçalık çember modelidir. Çok daha detaylı renk skalaları yapmak mümkündür bu durumda ise parça sayısını arttırmamız gerekmektedir. Renk Skalası oluşturmak için yapmanız gereken adımlar şunlardır;

 1. 12 Parçaya eşit olarak bölünmüş bir çember çizin.
 2. Çizmiş olduğunuz çemberin en tepe bölümünü belirleyin.
 3. Sağdan ve Soldan 4. Parçaları belirleyin.
 4. En üsteki parçayı sayı renge boyayın.
 5. Sağdan ve soldan belirlediğimiz parçalara da kırmızı ve mavi renkleri boyayın.
 6. Boyadığımız bu renkler ana renklerdir.
 7. Boş olan parçaları dolu parçalar arasında yumuş bir geçiş yapmanız gerekmektedir. Arası boş olan parçalarını iki rengin karışımıyla birbirine geçiş sağlayın.
 8. Yumuşak bir geçiş sağladığımız zaman renk çemberimiz hazır hale gelmiştir.

Renklerin Tonları nelerdir?

Daha detaylı bir renk skalası çizmek istediğimizde merkeze doğru parçalar oluşturmamız gerekmektedir. Bu parçaları renklerin canlılığına göre renklendirmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda renklerin Saturation (Doygunluk) ve Brightness (Açıklık) değerlerini bilmemiz gerekmektedir. Renklerin tonları dediğimiz zaman bu iki terim karşımıza çıkmaktadır. Renklerin tonları doygunluğuna ve açıklığına göre belirlenir. Rengin saf haline kıyasla içinde bulunan siyah oranına doygunluk, beyaz oranına ise açıklık denmektedir. Renklerin tonları en basit tanıma göre bunlardır.

Renk Karışımı Nedir?

Renkler sarı, mavi, kırmızı olmak üzere üç ana renkten oluşmaktadır. Diğer tüm renkler bu renklerin karışımı sonucu ortaya çıkmaktadır. Her renk içinde barındırdığı diğer bir rengin oranıyla değişir ve farklı bir renk oluşturur. Renklerin karışımında ana renkler ve ara renkler oldukça önemlidir. Renklerin baskınlığını ve oranını bildiğiniz zaman her rengi 3 ana rengi karıştırarak elde edebilirsiniz.

Ana ve Ara Renkler Nelerdir?

Renk teorisini incelediğimiz zaman ana renkler ve bunların birbiriyle sıralı şekilde karıştığında oraya çıkan ara renkler olduğunu görmekteyiz. Doğada bulunan tüm renklere ana renklerin karışımı sayesinde ulaşabilirsiniz.

Ana Renkler;

3 ana renk bulunmaktadır. Ana renkler şunlardır;

 1. Sarı
 2. Mavi
 3. Kırımızı

Ara Renkler;

Bu üç ana rengin birbiriyle karışımı sonucu ortaya 3 tane daha renk çıkmaktadır. Bu renklere ise ara renkler demekteyiz. Ara renkler şunlardır.

 • Mor
 • Yeşil
 • Turuncu

Tamamlayıcı Renkler Nelerdir?

Renk çemberine baktığımız zaman, her rengin tam karışışındaki parçada bir renk bulunmaktadır. Bu iki renk hem zıt hem de tamamlayıcı renk olarak adlandırılmaktadır. Bu iki rengin özelliği ise birbirlerine en uzak renkler olması ve içinde birbirinin renginin barındırmıyor olmasıdır. İki zıt renk birbiriyle iyi kontrast oluşturduğundan birbirlerini tamamlayıcı özelliği de bulunmaktadır.  Bazı önemli tamamlayıcı renkler bulunmaktadır. Bu önemli bu renkler ara ve ana renkler olmasıyla bilinir. Teorik olarak iki ana rengin karışması sonucu ara renk ortaya çıkar ara renkle karışımda kullanılmayan ana renk skalasında birbirinin zıttı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ana ve ara renk korelasyonu şu şekildedir;

Tamamlayıcı renk örnekleri;

 • Mavi-Turuncu
 • Kırımızı-Yeşil
 • Sarı-Mor

Öne Çıkan Yazılarımız