Rönesans’ın Tarihi ve Başrolleri
Rönesans’ın Tarihi ve Başrolleri

Ortaçağ’ın karanlığında yaşayan insanlar için sanat ve bilim, dinin öğretilerine ters düştüğü zamanlarda şeytanın ve diğer mistik ögelerin oyunu olmaktan öteye geçemiyordu. Zamanın parlak zekaları, bunu sorgulamaya başladıkları anda aslında antik yunanın rüyasını yeniden canlandırmış olduklarının farkındaydılar. Antik Yunan yeniden mi doğuyordu? Medeniyetin anası, bataklıkta yaşayan topluluklara yeniden yaşanılabilir bir hayat mı sunacaktı?

Rönesansın başrollerinde kimler vardı?

Rönesans İtalya’da başlamış olup coğrafi konumu, Karanlık Çağ’dan daha az etkilenmesiyle birlikte diğer ülkelere yayılmış ve Rönesans’ın Eşiği unvanını hak etmiştir.

Rönesans’ın ‘Yeniden Doğuş’una öncülük eden; Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello gibi büyük zekaların payı asla esirgenebilecek gibi değildir. Çünkü bu insanlar, sanatın ve bilimin mükemmeliyetini göstermekte oldukça büyük başarılara imza atmışlardır.

Rönesansın yaşanmasıyla birlikte;

Din adamlarına bağlılık azalmış ve sorgulayan, eleştirel bir bakış gelişmiştir.

Erasmus’un Deliliğe Övgü, Machiavel’in Prens, William Sheakspeare’in Othello’su,Thomas Moore’un Ütopya adlı eseri yazılmıştır.

Rönesans ve skolastik düşünce

Avrupa neredeyse her konuda gelişim göstermiştir. Bilim ve sanattan ziyade farklı kollardan da etkiler görünmektedir.

Rönesans’ın bu denli kuvvetli olmasının sebeplerinden biri de elbette, artan baskı ve halkın gücünün sömürülmesiydi. Halk, kilisenin dediğini yapıyorsa da bundan memnun değildi ve yol gösterecek aydınları arıyorlardı.

Rönesans’ın Etkileri Nelerdir?

Matbaanın yayılması, bilginin yayılması ve geçerliliğini sağlamıştır. Yeni eserler ortaya çıkarılmış ve çeviriler hız kesmeden yapılmaya başlanmıştır. Rönesans sırasıyla Florensa, Venedik, İngiltere, Portekiz, Hollanda’ya yayılmıştır.

Rönesans’ın başlamasının bir diğer sebebi de 11. yüzyılda gerçekleşmiş olan Haçlı Seferleri’dir. Bu seferler sırasında, Müslüman bilginlerin çevirdiği eserler, buluşları, kütüphanelerindeki kitapları Avrupa’ya taşınmıştır.

Avrupa’yı tamamen değiştiren Rönesans, sadece fikirsel olarak geliştirmekle kalmamış aynı zamanda ekonomiyi de güçlendirmiştir.

Eğitime verilen büyük önemin ardından, kaliteli bilim insanları ve sanatçılar yetişmiş; bulundukları bölgelere yeni zenginlikler kazandırmışlardır. Bunlardan bazıları:

  • Calven
  • Pleiade (Playd)
  • Montaigne
  • Erasmus
  • Martin Luther’dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here