Yeni Medya Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yeni Medya, günümüzdeki çağın dinamiklerinin değişmesi ve teknolojinin hızla gelişmesi ile beraber, ortaya çıkmış bir kavramdır. Medya, çağın ve insanlık davranışlarını değişmesi sürecinde bir hayli değişime uğramış, yeni ve geleneksel olarak ikiye ayrılmıştır. Bu değişim, kullanıcılarda teknolojinin gelişmesi ile beraber yeni ihtiyaçlarının doğması, geleneksel medyadan bu ihtiyaçlarını sağlayamamasından kaynaklıdır. İnsanların cağın gereksinimleri ile beraber yeni ihtiyaçları ortaya çıkmış, bugün ihtiyaçlarını, yeni yöntemlerle gidermiştir. Bu ihtiyaçlarından birisi de, bilgi alma ve iletişimde kalma ihtiyacıdır. İnsanların hayatına, internetin ve ardından web 2.0 girmesi ile beraber, habercilik ve iletişim köklü değişikliklere uğramıştır.  İnternet sayesinde Mcluhan’ın dediği gibi; dünya küresel köy haline gelmiştir. İnsanlar internet sayesinde, bilgi alma ve iletişim süreçlerinde harcadığı zamanı, saniyelere indirmiştir. Bu değişiklik kitle iletişim araçlarını ve doğal olarak da medyayı da etkilemiş, hayatınıza bir sürü yeni şey girmiştir.

Yeni Medyanın Özellikleri

İnsanlar dijital çağın başlaması ile beraber, Medya algılarını ve kullanımlarını değiştirmiştir. Bu değişimin sebebi, dijital çağın getirdikleri, birey bazında daha tatmin edici bir halde olmasıdır. Birey yeni medyada kendini daha özgür ve daha söz sahibi hissetmektedir. Bunun sebebi yeni medyanın getirdiği özelliklerdir. Yeni medyanın getirdiği özellikler şunlardır;

Etkileşim

Web 2.0’In hayatımıza girmesiyle beraber, insanlar forum, sosyal medya, grup mesajlaşmalar gibi uygulamalar sayesinde internette sadece okuyucu değil, aynı zamanda birer yazardırlar. İnsanların kendi görüşlerini bildirme, olay hakkında yorum yapma ve hatta olaylar üzerinde etki sağlayabilmesi, yeni medyanın, kullanıcılar tarafında daha çok tercih edilmesine sebep olmuştur. Geleneksel medyada, kullanıcılar sadece birer okuyucu iken, yeni medyada ise kullanıcılar aynı zamanda geri dönüş veren, haber hakkında yorum yapan, kendi fikirlerini beyan eden okuyucular haline gelmiştir.

Kitlesizleştirme

Yeni medya kavramının ortaya çıkması ile beraber, büyük ve küçük ayırt etmeksizin, herkes yayım yapabilir haline gelmiştir. Bu olayı, birey bazından ele alacak olursak, oldukça fazla haber seçeneği, oldukça fazla Medya tüketim unsuru ortaya çıkmıştır. Bu da bireyin kendi algıları ve istekleri üzerine, çok daha dar bir tüketim alanı oluşturmasını sağlamıştır. Önceleri kitleler, sayılı haber kanalları üzerinden bilgi alırken, şimdi ise herkesin kendine özgü bilgi alma metotlarının olması, kitle iletişim sürecini, geleneksel medyaya göre daha bireysel hale getirmiş bulunmaktadır.

Eşzamansızlık

Geleneksel medyada haber saatleri, belirli zaman aralarındaki haber bültenleri programları üzerinden gerçekleştirilmekte ya da dünün önemli haberlerini içeren, sabah basılmış gazeteler  ile elde edilmektedir. Yeni medyanın getirdiği dinamikler sayesinde, bilgi ve haber paylaşan kuruluşlar, haberlerini olay gerçekleştikten saniyeler sonrasında okuyucularına ulaştırabilmektedir. Okuyucular da istediği haberi, istediği zaman, istediği şekilde alabilmekte. Bu da kullanıcıların belirli bir programa veya saate bağlı kalmadan, gece yarısında dahi özgürce haber almasına olanak sağlamıştır.

Merkeziyesizlik

Her ne kadar yeni medyada merkezi kuruluşlar olsa da, özellikle sosyal medyada, merkeziyetsiz haber kuruluşları oldukça fazla bulunmaktadır. Bu haber kuruluşları, belirli bir yere bağlı olmadan, bireysel veya ufak topluluklarla haberleri kendi kullanıcılarına ulaştırmayı hedeflemektedir.

Yeni Medya Araçları

Yeni Medyanın, geleneksel medyaya kıyasla oldukça farklı bir iletişim süreci bulunmakta. İletişim sürecinin en temel farklılıkları, kullanmış olduğu araçlardır. bu araçlar teknolojik haber alma araçlarıdır. Bu araçların bazıları ise şunlardır;

 • İnternet;
 • Bilgisayar;
 • Mobil Cihazlar;
 • Sanal Ortam Teknolojileri;
 • İnteraktif Televizyonlar;

Yeni Medya Ortamları;

Yeni medyanın kullandığı araçların dışında geleneksel medyadan ayırdığı en önemli unsur, kullandığı ortamlardır. Yeni medyanın getirdiği kanallarda geleneksel medyaya kıyasla oldukça faklı kullanım şekilleri bulunmakta.

Web Siteleri

Yeni Medya üzerinden yayın yapmak isteyen bir kuruluşun, tercih edeceği yollardan birisi olan web sitesi, yeni medyanın önemli ortamlarından birisidir. Herhangi bir kuruluş ya da birey, bir domain ve hosting sahibi olarak, kendi web sitesini açabilir, blog veya haber yazarlığı yapabilir, web sitesinde içerikler yayınlayabilir. Bu içerikler, arama motorları sayesinde, aranılan anahtar kelimler yoluyla kullanıcılara ulaştırılır veya kullanıcı direkt adres çubuğuna site adresini yazarak, site içindeki bilgileri elde erişim sağlayabilir.

Sosyal Medyalar

Önceden alınmış bir domain ve hosting üzerinden, kullanıcıların site içinde paylaşım yapmasını hedefleyen web sitelerine, sosyal medya demekteyiz. Web siteleri, kendi altyapısında kendi kullanıcıları arasında paylaşım yapmayı kolaylaştıran sitelerdir. Bu sitelerde kullanıcı kolaylıkla çektiği bir fotoğrafı, arkadaşına gönderebilir veya herkese açık olarak paylaşabilir. Sosyal medya kanalları üzerinden kişiler veya kuruluşlar herhangi bir masrafı olmadan, yayın yapabilir, içerik üretebilirler.

E-Postalar

E-postalar, Sizin adresinizi bilen birinin, sizin adresinize, elektronik bir mesaj göndermesi demektir. Herhangi bir e-posta sağlayıcısından e-posta adresi aldıktan sonra, kişisel yazışmalar veya bülten aboneliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Multimedya Cihazlarının Hayatımıza Girmesi

Multimedya, tek bir cihaz üzerinden, birçok işlemi gerçekleştirmemize denmektedir. Haber edinme, video izleme, müzik dinleme, iletişim kurma gibi birçok farklı konuları teknoloji sayesinde tek bir cihazda sıkıştırabilmemize denmektedir. Bu olay yeni medyanın akışını çok hızlı bir hale getirmiştir. İnternet sitesinde bir haber okuduğunuzda, o haberi saniyeler içinde aynı cihaz üzerinden, bir arkadaşımıza gönderebilir. Saniyeler içinde o arkadaşımızın da herhangi bir arama gayretine girmeden o haberi elde etmesine olanak sağlamış oluruz. Yeni medyanın gelişimi için multimedya cihazlar önemli bir yer kaplamaktadır. Çünkü her saniye yanımızda olan Bu cihazlar sayesinde, kullanım ve tüketim alışkanlıklarımız oldukça değişti, medya yapısını da kökünden değiştirmiş oldu.

Geleneksel Medya ve Yeni Medya Arasındaki Fark

Geleneksel ve yeni medya, adlarından da anlayacağımız üzere birbirinden ayırdığımız kavramlardır. Kavramları ayırmamızın belli başlı sebepleri vardır. Bu sebeplerin getirdiği farklılıklar, avantajlar bulunmaktadır. Geleneksel medya ve yeni medya arasındaki farklılıklar ve avantajlar şu şekildedir;

Yeni Medyanın Geleneksel Medya Karşı Avantajları

 • Etkileşimli bir yapıya sahip olan yeni Medya, kullanıcılara geri dönüş vermesini sağlar, oluşan iletişimin iki taraflı olmasına yol açar.
 • Yeni medyanın neredeyse merkeziyetsiz bir yapıya sahip olması.
 • Geleneksel medyaya göre daha anlık ve daha hızlı haber almamızı sağlar.
 • Geleneksel medyaya göre daha fazla haber alma seçeneğimizin olmasını sağlar
 • Multimedya araçlar sayesinde mekândan bağımsız bir şekilde her saniye yeni medyanın içindeyizdir.
 • Geleneksel medyadaki gibi baskıcı, kontrolcü bir üst kuruluş bulunmamaktadır.
 • Bir yeni medya oluşumu kurmak geleneksel medya ulaşımı kurmaya göre daha ucuzdur.
 • Yeni medyada azınlıklar, sesini daha kolay bir şekilde duyurabilir.
 • Yeni medyada yüksek mertebedeki kişilerin ulaşılmazlığı büyük ölçüde azalmıştır. Yeni medya sayesinde istediğimiz zaman bir tweetle üst mertebedeki kişilere ulaşabilme, dikkat çekebilme potansiyelimiz bulunmaktadır.
 • Arşivleme sistemi yeni medyada çok daha gelişmiş ve kolay ulaşılabilir durumdadır.

 Geleneksel Medyanın Yeni Medya Olan Avantajları;

 • Daha profesyonel ve daha düzenli bir haber sisteminin olması.
 • Geleneksel medyada yayınlanan haberin halk gözünde daha güvenilir olması.
 • Yapılan bir haber, çok daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir.
 • Geleneksel medya daha prestijlidir.
 • Geleneksel medya kuruluşları, Maddi yönden daha güçlü kuruluşlardır.

Üniversitelerde Yeni Medya Bölümü

Yeni medyanın hayatımızdaki yeri oldukça arttığından, hem teorik hem de pratik olarak, bilgili, profesyonel içerikler üretebilecek kişilere ihtiyaçları artmıştır. Bu yüzden üniversitelerimizde yeni medya bölümleri açılmış oldukça popüler hale gelmiştir. Üniversitedeki yeni medya bölümlerinde öğrencilere, yeni medyanın dinamikleri, yeni medyada içerik üretme, yeni medyayı algılama ve kavrama, yeni medya üzerinden bir meslek sahibi olabilmeyi hedefleyen dersler verilerek, hem öğrencileri piyasaya hazırlamak hem de akademik olarak yeni medya çalışmalarını üretilmesi hedeflemektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Öne Çıkan Yazılarımız