Sinema kategorimizde, sinemanın terimlerini, mesaj aktarma şekillerini, tarihini, amacını ve daha bir sürü sinema ile konuyu sizler için kaleme almaktayız.

Sekans Nedir?

Dilimize Fransızcadan geçen sekans, kelime anlamı olarak “birbiri ardına sıralanan şeyler, dizi” anlamına gelmektedir. Anlamı dolayısıyla tıp gibi birçok farklı alanlarla da karşımıza çıkabilen bir sözcüktür. Ama daha çok sinema ve müzikle özdeşleşmiş bir terimdir. Birçoğumuzun daha önceden de duymuş olduğu sekansın anlamı sıklıkla karıştırılmaktadır. Bunun nedeni sekansın sahneyle, sahnenin planlarla olan bağlantısıdır. Bir de…

Auteur Yönetmen Nedir ve Kimlere Denir?

Auteur yönetmenler, kısaca filmin her detayını çoğunlukla kendi belirleyen yazan, yöneten, yapımlayan ve kendi imzasını filmde uygulayan yönetmenlerdir. Auteur yönetmenlerin filmlerinde, riskin büyük kısmı yönetmelerdedir. Film başarısız olursa filmden en çok etkilenen yönetmendir çünkü çoğunlukla filmin yapımının finansmanlarını kendi sağlar, kariyerden çok maddi olarak da sıkıntıdadırlar. Her film onun zihninde yer alır ve oradan çıkar.…

İtalyan Yeni Gerçekçiliği Akımı

İtalyan Yeni Gerçekçiliği, 1943-1954 yılları arasında İtalya’da bir film hareketidir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, İtalya’da halkın yoksulluğu, işsizlik, toplumsal ve siyasal sorunlar gibi birçok sorunla karşı karşıya kalması nedeniyle, İtalyan sinema endüstrisi de bu gerçekçi ve sosyal konulara odaklanan bir akıma doğru kaydı. İtalyan Yeni Gerçekçiliği, savaş sonrası İtalyan sinemasının en önemli akımlarından biri olarak…

180 derece kuralı

Sinemada 180 Derece Kuralı Nedir? Önemi Nelerdir?

“180 derece kuralı” terimi, bir dizi iletişim stratejisini ifade eder. Bu kurala göre, bir tartışmada ya da çatışmada, diğer kişinin görüşünü anlamaya çalışmak için 180 derece dönmeli, yani kendi bakış açısından tamamen zıt bir konuma yerleşmelisiniz. Bu yaklaşım, diğer kişinin bakış açısını anlama ve empati kurma becerinizi geliştirir ve tartışma ya da çatışmayı daha yapıcı…

Çekim Senaryosu Nedir?

Senaryonun 4 evresinin en sonuncu aşaması olan çekim senaryosu çekimle ilgi ölçek, plan ve genel bilgilerin yazıldığı bir bölümdür. Çekim senaryosu senaryonun en sonuncu evresinde yer alır.Peki, çekim senaryosu tam olarak nedir? Bir filmin çekilmeden önce görsel olmayan halidir. Filmin biçimsel halini net bir şekilde belli eden bu metinler filmin film olmadan önceki en son…

Ayrımlama Senaryosu Nedir?

Senaryo yazarken kullanılan aşamalar ve yazılan içerikler çoğunlukla yazarların kişisel tercihidir ya da filmden filme, diziden diziye değişim göstermektedir. Yani burada yazılanların bazıları bir kural olarak değil, bir tercih olarak ykarşımıza çıkmaktadır. Ya da filminizin konusuna, temasına göre değişkenlik gösterebilir. Ayrımlama senaryosu, dört aşamadan oluşan senaryonun üçüncü bölümüdür. Sırasıyla sinopsis (taslak öykü), tretman (geliştirim senaryosu),…

Kamera Hareketleri Nelerdir? Nasıl yapılır?

Sinemada birden çok anlatı teknikleri vardır. Bu anlatı tekniklerinden en önemlilerinden biri kamerayı hareket ettirerek bir anlatı yapmak. Kamera hareketleri kameranın ileri geri, sağa sola, yukarı aşağı, şeklinde hareket etmesiyle gerçekleşir. Bu kamera hareketlerine, pan, tilt, takip kamera, doly, zoom in, zoom out, denmekte. Bu kelimelerin anlamları şunlardır. Pan Hareketi: Pan Genelde yatay geniş ortamlarda,…

Sinemada Plan Sekans Nedir?

Sinemada plan sekans nedir sorusunu cevaplamadan, öncelikle plan ve sekans nedir sorusunu yanıtlamak daha iyi olacaktır. Çünkü bu iki kavramı bilmek plan sekansı anlamlandırmanın ilk adımıdır. En genel tanımıyla plan, kameranın kayda girdiği andan itibaren başlayan ve kamera kayıttan çıkana kadar devam eden çekimlerdir. Sekans ise birbiriyle anlamsal bir bütünlüğe sahip bir ya da daha fazla çekimin art…

Tretman (Geliştirim Senaryosu) Nedir?

Tretman, bir film, dizi veya tiyatro oyunu gibi görsel bir eserin ayrıntılı bir hikaye özetidir. Tretman, genellikle senaryo yazım sürecinde bir öncü metin olarak kullanılır. Senaryo yazarları, bir tretman yazarak hikayenin ana hatlarını oluştururlar ve bu özet üzerinde çalışarak daha ayrıntılı bir senaryo yazabilirler. Tretman, hikayenin ana hatlarını, karakterlerin özelliklerini, diyalogları ve diğer önemli detayları…

Yedinci sanat nedir

Yedinci Sanat Nedir?

Sanat dallarının ilk altısı resim ve heykel, müzik, tiyatro, dans ve edebiyattır. Yedinci sanat dalı olarak kabul görmüş ve adalandırılan sanat dalı ise sinemadır. Sinemanın sanat olarak görülüp, eserler ortaya çıkartılması 20.yüzyılın başlarına dayanıyor. Sinemanın sanat olarak kabul görülmesinden önce, sanatın tanımını bilmekte fayda var.     Sinema Sanat Mıdır? Sanatın ne olduğu ve tanımı…