Görsel İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İletişim, bir vericinin mesaj vermesi ve alıcının o mesajı görmesiyle gerçekleşmektedir. Görsel iletişim de kelime anlamından da çıkarılabilecek üzere, görme duyusuna hitap ederek iletişim kurmaya denir. 

Görme insanın en çok güvendiği duyulardan birisidir. Hatta en çok güvendiği duyudur. Sözlü iletişimde, iletişimi teknik aksaklıklardan dolayı gerçekleştirilmeyebiliriz. Bu yüzden görsel iletişimle bu teknik sorunların önüne geçebiliriz. İnsan en çok gördüğü şeye inanır. Bu yüzden, görsel duyulara hitap edilecek bir iletişim biçimi çok daha inandırıcı ve başarılı olacaktır. İnsan gördüğü şeye inanması bir gerçektir. Görsel iletişim sayesinde insanlara bir şeyler göstererek iletişim kurmayı hedeflendiğinden dolayı bu iletişim şeklinde geri dönüş oranı bir hayli yüksek olacaktır.

Görsel İletişimin Özellikleri Nelerdir?

Görsel İletişimin Özellikleri Nelerdir?
Görsel İletişimin Özellikleri Nelerdir?

Görsel iletişim, diğer iletişim türleriyle karşılaştırıldığında, insanların algılama biçimine daha uygun bir şekilde mesajların iletilmesini sağlar. Bu nedenle, görsel iletişimin kullanımı, diğer iletişim türlerinden daha etkili olabilir. Görsel iletişimin temel özellikleri şunlardır:

Etkiliyicilik

Etkileyicilik, görsel iletişimin en önemli özelliklerinden biridir. Görsel araçlar, insanların duygusal tepkilerini uyandırabilir ve mesajın hatırlanmasını artırabilir. Bu nedenle, görsel iletişim, insanların belleklerinde daha kalıcı bir etki bırakabilir.

Evrensellik

Görsel iletişim, evrensel bir dildir. Dil bariyerlerini aşarak herkese ulaşabilir ve her kültürde anlaşılabilir. Bu nedenle, görsel iletişim, farklı dil ve kültürler arasında iletişim kurmak için ideal bir araçtır.

Netlik

Netlik, görsel iletişimin diğer önemli özelliklerinden biridir. Görsel araçların net ve anlaşılır olması, mesajın daha etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu nedenle, görsel iletişimde kullanılan görsellerin net ve açık olması önemlidir.

Dikkat Çekici

Dikkat çekicilik, görsel iletişimin en önemli avantajlarından biridir. Görsel araçlar, insanların dikkatini çeker ve mesajın hızlı bir şekilde iletilmesini sağlar. Bu nedenle, görsel iletişim, insanların yoğun ilgi gösterdiği bir alandır.

İkna Kabiliyeti

Yüksek ikna kabiliyeti, görsel iletişimin en önemli özelliklerinden biridir. Görsel araçlar, insanları daha kolay ikna edebilir ve mesajın kabul edilme olasılığını artırabilir. Bu nedenle, görsel iletişim, reklamcılık, pazarlama ve satış gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Tüm bu özellikleri bir arada barındıran görsel iletişim, insanların farklılıklarına rağmen ortak bir dilde buluşmalarını sağlar ve iletişimde daha etkili bir araç olarak kullanılır.

Görsel İletişimin Amacı Nedir?

Karşı tarafa bir mesaj göndermek istediğimizde, bu mesajın en anlaşılabilir ve en etkili bir şekilde göndermemiz gerekmektedir. Bir mesajı en iyi şekilde aktarmak için doğru kelimeleri, zamanı ve araçları seçmeliyiz. bir kişide etkili bir mesaj göndermek istediğimizde görsel öğeler mesajı destekleyen çok önemli etkenlerdir. Görsel iletişimin en yaygın kullanım amacı anlatımı kuvvetlendirmek ve mesajı daha açık bir hale getirmektir. Bunun dışında genel kullanım amacı şunlardır;

 • Anlatıyı desteklemek amacıyla görsel iletişim öğelerinden yararlanılabilir,
 • Anlatıyı daha basit hale getirmek amacıyla görsel iletişim öğelerinden yararlanılabilir,
 • Kanıt niteliğine geçmesi için, görsel iletişim öğelerinden yararlanılabilir,
 • İnandırıcılığı arttırmak, görsel iletişim öğelerinden yararlanılabilir,
 • Mesajın fark edilmesi ve dikkat çekmesi için görsel iletişim öğelerinden yararlanılabilir,

Görsel İletişimin Ortaya Çıkışı;

Mağara adamları, avladığı avların siluetlerini, mağara duvarlarına çizerek kendisinden sonra gelecek nesle kahramanlıklarını aktarmak istemektedir ya da kendisi mağarada yokken habersiz gelen misafirler mağaradaki resimleri göstererek kendisinin ne kadar güçlü olduğunu ve kendisine bulaşılmayacağını anlatmaktadır. Görsel iletişim insanlık geliştikçe gelişti ve üç kere gelişmesinde patlama yaşadı. Bunlardan birincisi, Rönesans döneminde gerçekleşti. Rönesans sanatçıları eserleri tam bir görsel şölen sundu. İkinci patlamayı fotoğrafın icadıyla yaşadı. Fotoğrafla birlikte artık herkes için bir anı yakalamak ve paylaşmak istedi ve bir şeyleri yakalamak çok kolay hale geldi, Büyükler küçüklere önceden çektiği fotoğraflarla aynı mağara adamları gibi yaşamlarını daha gerçekçi bir şekilde anlattı. Daha sonra fotoğrafla yetinemeyen insan, Üçüncü ve en büyük patlamayı internetle yaşadı. Dünyayı küresel köy haline getiren internet, kullanıcılar arası ortak dil oluşturdu. Bu ortak dil genelde icon bazlı oluşmakta. İconlar, bir olayı nesneyi veya olguyu simgeleyen küçük resimlerdir internetin bir nevi işaret dili ama çok daha küresel bazlı. Aşağıda birkaç örnek görebilirsiniz.

Görsel İletişim Araçları Nelerdir?
Görsel İletişim Araçları Nelerdir?

Görsel İletişim Araçları Nelerdir?

Görsel iletişim araçları, günümüzde ve daha eski dönemlerden beri oldukça sık karşılanan bir iletişim araçlarıydı. Anlamı olarak; Yapılmış olan görseli, karşı tarafa iletmek için kullanılan araca denmektedir. Görsel iletişim araçlarından bazıları şunlardır;

 • Televizyon
 • Bilgisayar
 • Telefonlar
 • Gazeteye
 • Sinema
 • Billboardlar
 • Tabelalar
 • Dergi

Gibi görsel duyulara hitap eden teknolojik araçlara denmektedir.

 Görsel İletişimin Avantajları Nelerdir?
Görsel İletişimin Avantajları Nelerdir?

 Görsel İletişimin Avantajları Nelerdir?

Görsel iletişim yoluna başvuran bir iletişimci, kullandığı bu yöntem sayesinde belli başlı avantajlar elde edecekler bu avantajlardan bazıları ise şunlardır;

 • Görsel iletişim kişinin en güvendiği duyu olan görme duyusuna hitap ettiğinden dolayı görsel iletişim yolu ile gerçekleştiren bir iletişim daha sağlıklı ve daha gerçekçi olacaktır
 • Görsel iletişim ile daha yüksek ikna edici oranı sağlayabilirsiniz.
 • İnsan gördüğü bir şeyi unutması o oldukça zordur. Görsel iletişim sayesinde akılda kalıcılık oranınız daha fazla artmaktadır.
 • Görsel İletişim ile insanların gerçeklik duygusuna daha fazla oynayabilirsiniz.
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;
Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü;

Günümüzde internetin ve teknolojinin gelişmesi ile beraber, Reklamcılık sektöründe de rekabet oldukça atmakta. Bu artan rekabette kurumlar, rakiplerinin önüne geçmek için görsel iletişim metotlarını en iyi şekilde kullanması gerekmektedir. Görsel iletişim metotların en iyi kullanan firmaların satışları daha fazla artmaktadır. Ticari olarak bu kadar önem arz eden görsel iletişim, büyük bir uzmanlık gerektirdiğinden dolayı görsel iletişim uzmanına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Bu artan ihtiyaç doğrultusunda üniversitelerimizde görsel iletişim tasarımları bölümleri açılıp, piyasaya kaliteli görsel iletişim uzmanı çıkarmayı hedeflemektedir. Her geçen gün artan görsel iletişim uzmanına ihtiyaç görsel iletişim tasarım bölümünde etkilemektedir. Görsel iletişim tasarımı bölümü sayesinde, alanında uzman entelektüel birikimi ve tecrübesi oldukça fazla olan kişiler yetişmektedir.

Görsel iletişim tasarımı öğrencileri hangi dersleri alıyor
Görsel iletişim tasarımı öğrencileri hangi dersleri alıyor

Görsel iletişim tasarımı öğrencileri hangi dersleri alıyor

Görsel iletişim hem sanat hem de İletişim dinamiklerin taşıdığından dolayı, ilk 2 sene, temel sanat ve temel iletişim dersleri almaktadır. Bu 2 senenin sonunda teori olarak güçlenen görsel iletişim tasarımı öğrencileri, 3. ve 4. sınıflarda görsel iletişim uygulamaları dersleri almaktadır. Bu uygulamalar daha çok piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalı dersler genel olarak iletişim süreci ve grafik tasarım ağırlıklı olmaktadır. Öğrenciler aldıkları bu dersler sayesinde görsel iletişim metotlarını başarı ile uygulayabilir ve piyasanın ihtiyacı duyduğu Uzmanlar haline gelebilir.

Görsel İletişim Uzmanının Çalışma Alanları
Görsel İletişim Uzmanının Çalışma Alanları

Görsel İletişim Uzmanının Çalışma Alanları Nelerdir?

Bir görsel iletişim uzmanı çalışma alanı olarak geniş bir yelpazeye sahiptir. Gelişen teknolojiyle görsel iletişim uzmanına da ihtiyaç oldukça artmıştır. Görsel İletişim Uzmanı çalışma alanlarından bazıları şunlardır;

 • Web tasarım ajansları
 • Yazılım ajansları
 • Kurumsal iletişim ajansları
 • Reklam ajansları
 • Tasarım ajansları
 • Yayın platformları
 • Yayın kuruluşları
 • Matbaalar
 • Veya kişinin tecrübesi oldukça fazlaysa bireysel olarak da danışmanlık hizmeti verebilmektedir.

Görsel İletişimin Gelişimi:

Görsel iletişim, insanların duygusal ve bilişsel dünyasına hitap eden önemli bir iletişim türüdür. Tarih boyunca, görsel iletişim teknolojisi geliştikçe, bu iletişim türü de evrimleşti. Görsel iletişimin gelişim aşamaları şu şekildedir:

 1. İlk dönemler: İlk insanlar, mağara duvarlarına çizimler yaparak görsel iletişim kuruyorlardı. Bu çizimler, avlanma sahneleri, insan figürleri ve doğal olayların betimlemelerini içeriyordu. Bu dönemde, görsel iletişim, birçok kültürde sanat ve kültürel mirasın bir parçası olarak görüldü.
 2. Yazı’nın keşfi: Yazı’nın keşfi, görsel iletişimin gelişiminde önemli bir adım oldu. Yazı, fikirlerin daha net bir şekilde ifade edilmesini sağladı ve mesajların daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı oldu. Yazı, birçok kültürde edebiyat, bilim ve felsefe gibi alanlarda kullanıldı.
 3. Matbaanın icadı: Matbaanın icadı, görsel iletişimin tarihsel evriminde önemli bir kilometre taşıdır. Matbaa, kitapların yaygınlaşmasını ve insanların daha fazla bilgiye erişmesini sağladı. Bu dönemde, görsel iletişim, kitaplar, gazeteler ve dergiler gibi basılı materyallerde kullanılmaya başlandı.
 4. Sanayi Devrimi: Sanayi devrimi, görsel iletişimin gelişiminde bir başka önemli aşama oldu. Sanayi devrimiyle birlikte, üretim ve tüketim süreçleri değişti. Ürünlerin tanıtımı için reklamcılık, pazarlama ve satış faaliyetleri gibi alanlar ortaya çıktı. Görsel iletişim, bu alanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandı.
 5. Teknolojik gelişmeler: Teknolojik gelişmeler, görsel iletişimin gelişiminde son aşama oldu. Bilgisayarlar, internet, cep telefonları, dijital kameralar ve sosyal medya gibi teknolojiler, görsel iletişimin daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağladı. Bugün, görsel iletişim, dijital pazarlama, sosyal medya ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu aşamalar, görsel iletişimin tarihsel evrimindeki önemli gelişmelerdir. Görsel iletişim teknolojisi devam ettiği sürece, görsel iletişim de evrimleşmeye


Görsel İletişim Hakkında Sıkça Sorulan Sorular?

Görsel İletişim Kısaca Nedir?

Görsel iletişim en kısa tanımıyla, Görsel algıya hitap eden araçlar ile bir iletişim sürecinin oluşturmasına denmektedir.

Görsel İletişim Araçları İşitsel İletişim Aracı Olarak Da Tanımlanır Mı?

Evet tanımlanır, televizyon, telefon gibi bazı araçlar hem görsel iletişime hem de işitsel iletişime hitap eden araçlar bulunmaktadır.

Bilal Çetinhttps://www.bilalcetin.net
Merhaba ben Bilal. 1998 Yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdum. Lise eğitimimi İbrahim Mütefferika Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde grafik tasarım okuyarak tamamladım. Lisans eğitimimi Yalova Üniversitesi, İletişim sanatları bölümünde tamamladım. 2022 yılı itibari ile Yalova Üniversitesi'nde İletişim bölümünde yüksek lisans eğitimimi sürdürüp, yeni medya alanında çalışmalar, araştırmalarda bulunuyorum. Profesyonel kariyerim ve mesleki olarak da aktif olarak grafik tasarım ve web tasarım alanlarında çalışmalarda bulunuyorum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Öne Çıkan Yazılarımız