Grafik Tasarımın tarihsel gelişimi

Grafik tasarımcıları çevreleyen gerçek terminoloji yirminci yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, grafik tasarım tarihinin bir parçası olarak düşünülebilecek, grafik tasarıma yol açan birçok olay vardır.

Grafik tasarım tarihinde birçok önemli yer var. 1919’da ilk sanat ve sanayi Birliği kuruldu. 1929’da ticari sanatçılar, reklam tasarımcıları ve illüstratörler ortak bir yer haline geldi. 1970 yılında mega bilgisayarlar, IBM gibi şirketlerle grafik tasarımda daha fazla ilerlemeye izin verdi. Kişisel ofis ve ev bilgisayarlarına izin veren mikro işlemcinin gelişimi 1980’de geldi ve 1984’te Apple Computers ile pazarlandı. Son olarak, 1993 yılında şu anda yaygın olan internet erişim teknolojisi, bugün bildiğimiz ve tanıdığımız grafik tasarım endüstrisine yol açan grafik tasarım tarihinin en üstünde yer almaktadır.

Grafik tasarım tarihi hakkında daha fazla bilgi edinmek için tasarım sayfamızı takip edip, arama yapabilirsiniz. Birçok kolej ve üniversite, sanat dersleri ve grafik tasarım tarihi dersleri sunmaktadır. Topluluk eğitim programları ayrıca genellikle grafik tasarım tarihi gibi ilgi çekici konularda yaz dersleri veya atölyeler sunar.

Grafik Tasarımın Gelişimini Etkileyen Olaylar

Grafik tasarım, sanat ile aynı zengin kültürel tarihine dayanmaktadır. Sanat, yazılı tarihten önce kültürlerin bir parçası olmuştur. Grafik tasarımın tarihi bu eski başlangıçlardan kaynaklanmaktadır. Grafik tasarım tarihi, bir anlamda, Sanat Tarihi ve uygulamaları ve yöntemlerinin yanı sıra reprodüksiyon teknikleri ve teknolojisinin tarihidir.

Matbaa Ve Grafik Tasarımın İlişkisi

Tüm eğlence ve uygulamalı Sanatlar gibi, grafik tasarım da matbaanın icadı ile gerçek bir başlangıç yaptı. Daha önce grafik tasarım tarihinde, sanat ve diğer yaratıcı eserlerin elle kopyalanması gerekiyordu. Sanat ve diğer yaratıcı eserlerin kopyalarını basma yeteneği, bugün var olan grafik tasarıma doğru büyük bir adımdı.

Grafik Tasarım Ve Sinema İlişkisi

Grafik tasarım tarihinde bir başka büyük adım da fotoğrafçılığın gelişimi ve daha sonra sinema yapımıydı. On dokuzuncu yüzyılın sonundaki bu önemli adımlar, bugün sahip olduğumuz grafik tasarımları yaratmanın basamaklarıydı. Bu dönem aynı zamanda yaratıcı sanatın ya da eğlence için sanatın, uygulamalı sanattan ya da bir mesaj iletmek, reklam vermek ve diğer grafik tasarım amaçları gibi bir amaç için kullanılan sanattan ayrılmasının başlangıcını işaret eder.

Bilgisayar Ve Bilişim Teknolojilerinin Grafik Tasarıma Etkisi

Grafik tasarım tarihinin bir sonraki en büyük adımı, bilgisayarın gelişimi ve daha da önemlisi, bugün olduğu gibi her evde kişisel bir bilgisayara yol açan teknolojik dalgaydı. Grafik tasarım, bilgisayarların icadı olmadan ne popüler ne de etkili, yaratıcı ve tekrarlanabilir olurdu. Bu nedenle, grafik tasarım tarihi, bilgisayarların, bilgisayar yazılımının, bilgisayar görüntüleme yazılımının, bilgisayar tarayıcılarının, bilgisayar yazıcılarının ve dijital fotoğrafçılığın tarihi ile yakından bağlantılıdır. İnternet ve grafik tasarım yazılımı, grafik tasarım tarihinde büyük bir rol oynayan bu teknolojik ilerlemelerin belki de en önemlisidir. Tüm bu önemli teknolojik gelişmeler olmadan, grafik tasarım bugün olduğu gibi olmazdı.