Optik Sanat Op Art Nedir Özellikleri Nelerdir

Sanatçılar yüzyıllardır algının nasıl gerçekleştiğiyle ve bunu sanatında en iyi şekilde kullanmakla ilgilenmişlerdir. Bu özel ilgi daha sonralarda gestalt kuramı olarak da karşımıza çıkmaktadır. 1950 yılına gelindiğinde, algının sanat üzerindeki etkileri çok daha fazla görülmeye başladı. Bu ekti bugünün de konusu olan, optik sanatı (art) ortaya çıkardı. Optik sanat genel mantığıyla, algımız üzerinde, karışık, illüzyonist bir etki bırakan bir kavramdır. Optik sanat eserleri genellikle, yüksek kontrastlı (genellikle siyah beyaz) renklerle, şekil-zemin ilişkisini en iyi şekilde kullanarak, 2 boyutlu olan tasarıma, bir hareket ve derinlik katarak 3 boyutluymuş etkisi bırakır. Bu etki ise algılama sürecimizde, bir yanılsama etkisi bırakmaktadır.

Optik Sanatın Özellikleri Nelerdir?

Optik sanatın, teknik olarak gerçekleşmesi, gözde bir yanılsama bırakması için bazı gerekli özelliklerinin olması gerekmektedir bu özellikler ise şu şekildedir;

 • Optik sanatta genelde geometrik şekiller ve çizgiler kullanılmaktadır.
 • Yüksek Kontrast bulunmaktadır. Zıt renkler veya siyah beyaz çoğunlukta tercihtedir.
 • Bir hareket bulunmaktadır.
 • Şekil – zemin ilişkisi maksimum seviyede kullanılır
 • Genellikle soyut çalışmalardır.
 • Çoğunlukla 3 boyutlu yapıdadır

Optik Sanatın Temel Fikirleri

Optik sanatın temel fikri, özelliklerinden yararlanarak, geometrik formlardan oluşan bir çerçeve kullanıp, bu çerçeveyi aşan veya derinlik bırakan bir etki oluşturmaktır. Yaratmış olduğu bu etkiler sayesinde, algıda rahatsız edici ve kafa karıştırıcı bir ektisi olur. Bu etki sayesinde, iz (lekecilik) ve hareket türüne karşı çıkmaktadır. Kübizm, Yeni İzlenimcilik, Konstrüktivizm, Fütürizm ve Dada’nın etkileri de Optik sanatta oldukça sık görülmektedir. Ayrıca optik sanat, renk teorisi ve algılama fizyolojisinde (gestalt kuramı) çok sık yararlanır.

Optik Etki Nasıl Yapılır?

Optik sanatın temel özelliklerini bildiğimiz zaman, optik etki yapmak da bir hayli kolay olacaktır. Belirli bir hareket, kabartma, derinlik yapma yolunda bir tasarım belirlediğimiz zaman ve bu tasarımı optik sanatın özellikleri ile birleştirdiğimiz zaman, optik bir etki bırakılması kaçınılmazdır. Tabii ki sini hayal gücünüz ve yaratıcılığınız. Bu etkinin etkileyiciliğini arttıracaktır.

Optik Sanat Temsilcileri Kimlerdir?

Op artın temsilcileri ve uygulayıcıları ile 1950 döneminde çok sık karşılaşmaktayız. Victor Vasarely optik sanatın ilk temsilcilerinden biridir. Yapmış olduğu, zebralar eseri optik sanat için çok değerli bir eserdir.

 • Victor Vasarely
 • Bridget Riley,
 • Jesus Rafael Soto
 • Victor Vasarely
 • Francis Picabia
 • Pontus Hulten
 • Yacov Agam
 • Gregorio Vardanega