Tasarım ilkeleri nelerdir 9 temel tasarım prensibi
Tasarım ilkeleri nelerdir 9 temel tasarım prensibi

Tasarım ilkeleri tasarım yaparken, kullandığımız bileşenlerin kullanış yöntemlerini tarif eden ilkelerdir. tasarım bir ahenk ve estetik kaygı içermesinden dolayı, kullanılacak bileşenleri gelişi güzel kullanamayız. Kullanılacak tasarım elemanlarının bir düzende olması estetik görünüm ve tasarım niteliği niceliği, okunabilirliği, etkileyici açısından çok önemlidir.

Temel Tasarım İlkeleri Nedir?

Bir şehir meydanına gittiğinizde etrafta bir sürü afiş, billboard görüsünüz. Bu tür materyaller sizlere mesaj vermek, sizlere ulaşmak ve sizi çekmek için tasarlanmış reklam panolarıdır. Grafik tasarımı sanattan ayıran en önemli özelliği de bu olmasıdır. Bir amaç bir hedef uğruna yapılmış ve kullanıcı deneyimlerini ön planda bulunduran tasarımlardır. Bir grafik tasarımcı, afişini tasarlamadan önce daha önce üstüne araştırma yapılmış ve doğru olarak kabul edilmiş tasarım ilkelerinden faydalanır. Bu ilkelerden faydalanarak tasarımı görecek olan kişilerin odak noktalarını belirler, tasarımını ona göre yerleştirir ve tüm insanlara vermek istediği mesajı vererek başarılı bir tasarım gerçekleştirmiş olur. 9 temel tasarım prensibi (denge, vurgu, hiyerarşi, ritim, orantı, renk, boşluk, uyum, desen) bulunmaktadır. Bu prensipler tasarımlarınızı en kullanıcının en kolay ve etkili bir şekilde yorumlamasını, anlamasını sağlar.

Bir sonraki tasarımlarınızda bu düzeni uygulayarak daha etkileyici ve başarılı çalışmalar hazırlayabilirsiniz.

Tasarımda Denge:

Denge, bir tasarımın oturmasına ve bir bütün olarak gözükmesini sağlar, dengeli bir tasarımda ögelerin birbirleriyle nasıl bir ilişkide oldukları kolayca anlamlandırılabilir ve verilmek istenen mesaj kolayca verilir. Kötü konumlandırılırmış ögeler tasarımınızı dengesizleştirilebilir. Bu yüzden ögelerinizi konumlandırırken denge faktörüne dikkat edin.

Tasarımda Vurgu:

Vurgu Tasarım İlkesi

Bir tasarıma ilk bakıldığında o tasarımın ne ile ilgili olduğu anlaşılması gerekmektedir. Çünkü gün içerisinde afişi gören onlarca insanın kendi ilgi alanını görmesini ve o afişin detaylarını okumasını sağlayacaktır. Tasarımınızın ne ile ilgili olduğunu anlatmak için en önemli ögenizi öne çıkarmanız gerekmektedir.

Tasarımda Hiyerarşi:

Hiyerarşi Tasarım İlkesi

Tasarımlarınızda birden fazla elemen barındırırken dikkat etmeniz gereken unsur hangisinin önce fark edilecek olması ve sıralamasıdır. Bu konuda hiyerarşi prensibi sorununuzu çözecektir. Belirlediğiniz sıralamaya göre kalınlık-incelik, büyüklük-küçüklük- yükseklik alçaklık gibi unsurlardan yararlanarak öğeleriniz arasında bir hiyerarşi oluşturabilirsiniz. Bu sayede daha sağlıklı ve başarılı bir mesaj iletmiş olursunuz.

Tasarımda Ritim:

Ritim Tasarım İlkesi

Ritim kullanarak tasarımlarınızın genel görünümlerini daha da güçlendirebilirsiniz. Bir ritim sayesinde tasarımlarınızın ögelerini birbirine bağlanmasına yardımcı olursunuz. Ritimli bir tasarım daha organize ve ritmi takip etme hissi oluşturur.

Tasarımda Orantı:

Orantı Tasarım İlkesi

Orantı, basitçe ögelerin, birbirlerine veya genel görünüme göre karşılaştırmalı boyutudur. Orantı, bir kompozisyonda bir mesafe duygusu yaratmak veya bir boyut farkı göstermek için kullanılabilir. Aynı zamanda bir kompozisyondaki dengeyi oluşturmak veya ayrıştırmak için de kullanılabilir. Çünkü orantılanmış şekiller sayesinde ögeler tasarımdaki yerlerini otomatik olarak oluşturacaktır.

Tasarımda Renk:

Renk Tasarım İlkesi

Renk bazen sadece kendi başına bile bir mesaj olarak yer alabilmektedir.  Bir tasarımın havasını belli eden en önemli öge çoğu zaman renktir. Renkleri kullanırken renklerin psikolojisini iyi bilmek gerekir bu sayede kullanıcıyı en kısa sürede tasarımımıza odaklayabiliriz.

Tasarımda Boşluk:

Boşluk Tasarım İlkesi

Tasarımınızın boş bırakmayı seçtiğiniz bölümleri, renk, metin ve görsellerle doldurduğunuz kısımlar kadar önemlidir. Oluşturduğumuz negatif alan sayesinde yapmak istediğimiz vurguyu daha da öne çıkararak öğelere özgür alanlar oluşturabiliriz. Bazen tasarımda her yeri doldurmak yerine boş alanlar bırakmak en iyisidir.

Tasarımda Uyum / Birlik:

Uyum Tasarım İlkesi

Tek bir duygu oluşturmak istenilen bir tasarımda tüm öğelerin birbiriyle uyumlu olması çok önemlidir. Uyumlu nesneler sayesinde tasarımı bir bütün olarak algılayabiliriz. Bu da tamamlanmış bir tasarım hissi oluşmasını sağlar.

Tasarımda Desen (Pattern):

Desen Tasarım İlkesi

Desen tekrar eden şekillerin sıralı veya bütün bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşur. Tasarımlarımıza bu şekilleri dahil ederek daha iyi vurgu ve odak noktaları oluşturabiliriz.