Neoklasisizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Neoklasisizm akımı, etkisini 18 ve 19. yüzyıllarda göstermiş bir sanat akımıdır. Antik Yunan ve Roma kültüründen etkilenmiştir.

18 ve 19. yüzyıllarda etkisini gösteren bu akım devlet ve toplum üzerine yoğunlaşmıştır. Medeniyetin kaynağının Antik Roma ve Antik Yunan olduğunu düşünen akımda eserler Klasik Roma ve Yunan üslubundan ilham alınarak yapılmıştır. Toplum, düzen, ulusallık gibi konuları ele alan ve milliyetçi duygular oluşturmak isteyen bu akımın eserleri genellikle halka açık alanlarda sergilenmiştir.

Antik kültürün eserlerinden ilham aldığı için genelde eserlerde; dramatik kompozisyonlar, dondurulmuş bir fotoğraf karesi gibi gözüken pozlar ve derinlikten yoksun mekanlar görülür. Konu olarak mitolojik ve tarihi konular işlenir. Bu konular işlenirken duygusal yoğunluklu bir etki ile değil ölçülü ve dengeli bir etki ile aktarılır. Devlet ve toplumda düzeni vurgulamak isteyen akım, Antik Roma Ve Antik Yunan estetiğini yeniden keşfedip yüçeltmeyi amaçlar.

Neoklasisizm Akımı Nasıl Ortaya Çıktı?

Neoklasisizm akımı, 18 ve 19. yüzyıllarda cereyan etmiş bir akımdır. O dönemde popüler olan Rokoko akımına tepki olarak çıkan bu akım, Rokoko akımında görülen aşırı süsleme ve karışıklığa tepki olarak çıkmıştır. Neoklasisizm akımında aşırı süsleme ve karmaşık detaylara yer verilmez. Düzen ve ölçülü bir yaklaşım ile eserler meydana getirilir.

Önce Fransa’da etkisini gösteren bu akım zamanla diğer ülkelere yayılmıştır. O dönemde hem okullarda başarılı olan öğrencilere Roma turu verilmesi hem de Pompei’de kazıların yapılması ile Antik kültüre ilgi artmıştır. Tur ile Roma’daki antik heykelleri inceleme fırsatı bulan öğrenciler ülkelerine geri dönünce eserlerinde bu antikiteyi yüceltmek istemişlerdir.

Neoklasisizm Akımının Özellikleri

Etkisini 18 ve 19. yüzyıllarda gösteren ve Rokoko akımına bir tepki olarak ortaya çıkan Neoklasisizm akımının özellikleri aşağıda listelenmiştir;

  • Neoklasisim akımı, Antik Roma ve Yunan sanatından ilham alır. Antik eserlerde görülen estetiği eserlerde tekrar canlandırıp, antikiteyi yüceltmeyi amaçlar.
  • Neoklasisizm akımı eserlerde düzen ve simetriyi esas alır.
  • Mekanlar derinlikten yoksundur.
  • Konularını genellikle mitoloji ve tarihten alır.
  • Milliyetçilik, devletin korunması ve ulusallık gibi duyguları aktarır.
  • Neoklasisizm, devlet ve toplumsal düzeni yüceltir. Antik Roma ve Yunan sanatından ilham alması da bundandır. Antik Roma ve Antik Yunan kültürünün, erdemli vatandaş olmanın karşılığı olarak görüyorlar.

Neoklasisizm Akımının Temsilcileri

Neoklasisizm akımı etkisini pek çok farklı sanat dalında göstermiş ve ünlü temsilcileri olan bir akımdır. Aşağıda akımın resim alanındaki temsilcilerinden olan Jacque Louis David ve Jean-Auguste-Dominique Ingres hakkında kısa bilgilere değinilmiştir;

Jacque Louis David

Jacque Louis David’in, Paris Salonunda sergilenen “Horas Kardeşlerin Yemini” adlı eseri sansasyon yaratmış ve Neoklasisizm akımının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Eserin konusu, “Horas” isimli tiyatro oyunundandır. Bu oyunda Roma’da yaşanan gerçek bir tarihi olay anlatılır. Henüz bir Şehir devleti olan Roma ile sınır komşusu Alba’nın savaşa girmesi üzerine topyekûn savaşmak yerine her şehir devletinin üç kişiyi seçmesi ve bu üç kişinin savaşması fikri öne atılır. Roma’dan da gönüllü olan bu üç kişi Horas kardeşlerdir.

Eser incelendiğinde kompozisyonun oldukça dengeli bir şekilde ele alındığı fark edilir. Sol tarafta yeminlerini eden Horas kardeşler, sağ tarafta ise kız kardeşleri vardır. Bu figür kümeleri birbirini dengeler niteliktedir. Mekanın derinlikten yoksun olduğu ve simetrik bir şekilde kurgulandığı görülür. Jacque Louis David’in bu eseri, özellikleri ve konusu bakımından Neoklasisizm akımına güzel bir örnektir.

Jacque Louis David - Horas Kardeşlerin Yemini
Jacque Louis David – Horas Kardeşlerin Yemini3

Jacque Louis David’in diğer bir önemli eseri ise “Marat’nın Ölümü” isimli eseridir. Eserde Jacoben grubunun üyesi olan Marat’nın öldürülmesi tasvir edilir. Marat, Jacque Louis David’in yakın arkadaşıdır. David bu eserinde arkadaşına idealleştirerek betimlemiştir. Marat’nın, uzun süreler banyoda vakit geçirmesine sebep olan bir cilt hastalığı olmasına rağmen David onun cildini pürüzsüz resmetmiştir.

Jacque Louis David - Marat'nın Ölümü
Jacque Louis David – Marat’nın Ölümü

Jean-Auguste-Dominique Ingres

Neoklasisizm akımının bir diğer temcilcisi olan Jean-Auguste-Dominique Ingres, “Büyük Odalık” isimli eseri ile tanınır. Eser Oryantalist tarzdadır. Uzanmış bir kadın figürü görülür. Bu figür duruşu genelde mitolojik bir karakter olan Venüs’ün resimlerinde kullanılır. Ressam burada bu pozu sıradan bır insanda kullanmıştır. Eserde egzotik unsurlar göze çarpar. İngres, figürün kıvrımlarını zarif ve Antik sanatın estetiğine uygun bir şekilde resmetmiştir. Mekan akımın diğer örneklerinde olduğu gibi derinlikten yoksundur.

Jean-Auguste-Dominique Ingres - Büyük Odalık
Jean-Auguste-Dominique Ingres – Büyük Odalık
Aleyna Sofuoğlu
2003 yılında iki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Küçük yaştan beri resim çizmeyi ve yaratıcı süreç içinde bulunmayı sevdim. Liseyi Anadolu lisesi olarak okuduktan sonra 2021 yılında Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi resim bölümüne girdim. Şu an öğrenimi 2. sınıf olarak sürdürmekteyim. Sanatsal sürecin pratik ve uygulamalı tarafı kadar teorik ve tarih kısmına da önem vermekteyim. Bu alanlarda kendimi geliştirmek ve merakımı gidermek için yaratıcı sürecimi çeşitli okumalarla da desteklemekteyim. Resim teknikleri ve teknolojileri, eski ustaların kullandığı yöntemler ve resimlemenin temel-ana unsurları hakkında okumalar yapıp öğrendiklerimi elimden geldiğince aktarmak için yazılar yazmaktayım.

Öne Çıkan Yazılarımız