Yazılı İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yazılı iletişim, İletişimin yazı aracılığıyla yapıldığı iletişim türüne denmektedir. Yazılı iletişim belli şekillere anlam sabit bir anlam yükleyerek, anlamlı ifadeler oluşturarak bilgi aktarımı sağlanmasıyla yazılı iletişim gerçekleşmektedir. 

Ayrıca Bakınız: İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir?

Yazı tanımı gereği belli şekillere insan dilindeki sesleri harfleri sabit bir anlam yükleyerek, sabit simgeler çizilmesiyle oluşur. İnsan dili belli başlı seslerin anlamlandırılması ile oluşur. Bu seslerin en ufak yapı taşı harf, yazının en temel yapı taşıdır. İnsanın çıkardığı seslerin karşılıklı olan harfler, bir araya gelerek kombinasyonlar oluştururlar. Kombinasyonların anlamlı olanları ise kelimeleri oluşturmaktadır. Kelimeler tek başına bir anlam ifade etmez, Kelimelerin taşıdıkları anlamları ile yüklem, özne gibi cümlenin öğeleri bir araya gelerek, bir örgüsü olan yapılar, cümleler oluşturur. Bu iletişim metodunun sembollerle kağıda veya başka bir alana aktararak başkalarının okumasının sağlamasına yazılı iletişim denmektedir.

Yazılı dilin gerçekleşmesi için iletişimi gerçekleştirecek kişilerin kod oluşturma ve kod açma becerilerine sahip olması beklenir. Bu kod oluşturma ve yazma becerisine okuma yazma denmektedir. Kodlar sayesinde, yazılar anlamlı olduğundan yazılı iletişimin gerçekleşmesi için kişilerin okuma yazma bilmesi gerekmektedir.

Yazılı İletişimin Özellikleri Nelerdir?

Yazılı İletişimin Özellikleri Nelerdir?
Yazılı İletişimin Özellikleri Nelerdir?

Yazılı iletişim sahip olduğu biçimden dolayı diğer iletişim türlerine kıyasla biçiminin getirdiği özellikler bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır;

 • Kalıcı ve nesilden nesile aktarabilir olması,
 • Mesafe tanımaksızın gönderim yapılabilmesi,
 • Manuel olarak ellerimizle kodalndığından, daha düşünerek ve dikkatli oluşturulması,
 • Kanıt delil niteliği taşıması,
 • Çoğaltılabilir ve dağıtılabilir olması,

Yazılı İletişimin Dezavantajları Nelerdir?

Yazılı iletişimin yukarıda olduğu gibi avantajlı özelliklerinin yanı sıra dezavantajlı özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler şunlardır;

 • Hernekadar günümüz teknolojilerinde anında gönderim yapılsa da iletilen kişi cihaza bakmıyorsa anında geri dönüş yapamamaktadır,
 • Duygular, mimikler ve ses tonu gibi iletişimi destekleyen unsurlar olmadığından, verilmek istenilen mesaj veya duygu yanlış anlaşılabilmektedir.
 • Asıl hedeflenen alıcının dışında da bir okuyucunun okuyabilme olanağı yazılı iletişimin dezavantajlarındandır.

Yazılı İletişim Araçları

Yazılı İletişim Araçları
Yazılı İletişim Araçları

Yazılı iletişim, insanın doğuştan sahip olduğu bir iletişim becerisi değildir. Teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkmış olan bir araçtır. Teknolojik araçlar sayesinde mesaj oluşturup gönderilmektedir. Bu teknolojik yazılı iletişim araçları şunlardır;

 • Telefon,
 • Bilgisayar,
 • İnternet
 • Kağıt,
 • Telekomünikasyon teknolojileri

Yazılı İletişim Örnekleri;

Yazılı İletişim Örnekleri;
Yazılı İletişim Örnekleri;

Yazılı iletişim çeşitli formatlar gerçekleştirilebilir. Oluşturulması, gönderimi farklı olan yazılı iletişim süreçleri vardır. Bu süreçler yazılı ileitşimin türlerini oluşturmaktadır. Bu yazılı iletişim türlerinin örekleri şunlardır;

 • Mail
 • SMS
 • Mektup
 • Posta

Yazılı iletişim gerçekleştiği önemli örneklerdir.

Yazının Tarihi;

Yazılı iletişim insanın kadim diğer yöntemlere göre ise yeni iletişim metotlarından biridir. Teknolojinin gelişmesiyle ve insan hayatının kompleskleşmesiyle, Not alma, kanıt oluşturma gibi ihtiyaçlar doğdu. Yazının kalıcı olma niteliği, bu ihtiyacı en iyi şekilde karşılayacak araç olacaktı. Başta ufak aletlerle çentik atma, yer işaretleme gibi hafızaya yönelik anlamı şekiller oluşturarak şekillere anlam yüklenilmeye başladı. Daha sonradan insan daha görsel ve iconik olarak doğada gördükleri canlıları simgelendirip anlamlandırarak hiyeroglifleri oluşturdu. Hiyeroglifler ilkel bir yazı görevi görmekteydi.  Ama hem çizimi zaman alıyordu hem de çok derin kompleks anlamlar üretilemiyordu. Kelime hazinesi oldukça dar olan hiyerogliflerin yerini, insan dilinin en küçük yapı taşı olan harfleri şekillendirip anlamlandırarak insan dilinin ilkel halini oluşturdu. Bu yazı metodu süremerlede devlet işlerini kayıt altına alma, kişisel mal varlıklarını belirtme, borçlu ve alacaklıları belirtmek için kullanıldı. dillerin ve insanların coğrafi olarak ayrışmasıyla yeni diller oluştu, çoğu millet tek bir yazı dili kullanmaktansa kendi alfabelerini oluşturarak kendi yazılı iletişim yöntemlerini geliştirdi. Bu alfabeler her geçen gün azalarak, dünyanın da küreselleşmesiyle şu an kullanılan alfabelere kadar evrimşleşti, gelişti veya yok oldu.

Yazılı İletişimin Tarihi

Hernekadar ilk çağlarda kayıt ve arşiv amacıyla kullanılsa da (ki bu da bir iletişim metodudur) yazıları harf, kelime, cümle formatında sıralayarak mektuplaşılmasıyla gerçek bir iletişim gerçekleşmektedir. Herhangi bir yüzeye anlatmak istediklerini kod olarak yazıya dökerek ve bu yazıyı okumasını istediği kişiye göndererek, mektuplama formatının keşfedilmesiyle yazılı iletişim gerçekleşmektedir.

Yazılı iletişim uzun bir süre mektuplaşmada, antlaşmalardan ileriye gidemedi. Yazılı iletişimin gelişimini önemli derecede etkileyen iki teknolojik gelişme vardır. Bunlar matbaanın icadı ve internetin buluşudur. Bu iki buluş yazılı iletişime çağ anlatmışlardır.

Matbaanın İcadı

Matbaanın icadıyla yazılı metinlerin oluşturulması ve dağıtımı kolaylaşmıştır. Yazılı iletişimin önündeki en büyük engel oluşturmasının zorlu ve okuma yazma oranının düşük olması sorunu da böylelikle ortadan kalkmıştır. Artan metin sayısı sayesinde insanlar yazılı kaynaklara ulaştı bu yazılı kaynakların çokluğu okuma yazma oranında ciddi bir artış sağladı. 

Haberleşme Teknoloji ve İnternet

Yazılı iletişimin önünde bir diğer engel de posta ve haberleşme ağının maliyetli, çok olmaması ve oldukça uzun süren bir işlem olmasıydı. Bu önemli sorun haberleşme teknolojilerinin gelişmesiyle yavaş yavaş ortadan kalktı. Telegraf sistemlerinin gelişmesi, SMS teknolojilerin gelişmesi ve son olarak da internetin ortaya çıkışı yazının sorunlarına büyük çözüm oldu. Özellikle internetin buluşu sayesinde insanlar yazmış oldukları mesajları saniyeler içinde karşı tarafa iletebilmeye başladı. Bu hızlı iletişim süreci yazılı iletişim çoğu zaman en popüler iletişim türü haline getirdi. İnsanlar daha düşünerek yazdıkları yazıları yollayarak sözlü iletişimden nispeten daha sağlıklı bir iletişim kurabilir. Yazıların saniyeler içinde alıcısına ulaşması da yazılı iletişimi iletişim türleri arasında en güçlüleri arasına aldı.

Diğer İletişim Türleri;

İletişim sadece yazılı bir şekilde gerçekleştirilmez. İletişimin farklı türleri ve şekilleri bulunmaktadır. Bu türler şunlardır;

Bilal Çetinhttps://www.bilalcetin.net
Merhaba ben Bilal. 1998 Yılında Bulgaristan göçmeni bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdum. Lise eğitimimi İbrahim Mütefferika Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde grafik tasarım okuyarak tamamladım. Lisans eğitimimi Yalova Üniversitesi, İletişim sanatları bölümünde tamamladım. 2022 yılı itibari ile Yalova Üniversitesi'nde İletişim bölümünde yüksek lisans eğitimimi sürdürüp, yeni medya alanında çalışmalar, araştırmalarda bulunuyorum. Profesyonel kariyerim ve mesleki olarak da aktif olarak grafik tasarım ve web tasarım alanlarında çalışmalarda bulunuyorum.

Öne Çıkan Yazılarımız