İletişim kategorisinde, iletişim hakkında teknik ve çeşitli araştırmalarımızın olduğu bilgilere ulaşabilirsiniz. İletişimin insan hayatındaki rolünün önemin farkında olduğumuzdan, iletişim kategorisi altında, iletişim becerilerinizi geliştirebileceğiniz içeriklerimiz bulunmaktadır.

Yeni Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Farklar

Yeni Medya İle Geleneksel Medya Arasındaki Farklar

Yeni medya ve geleneksel medya arasında yapısal, üretimsel, dağıtımsal, işleyiş ve teknik açıdan farklılıklar vardır. Yazımızda bu farklılıklara değineceğiz. Yeni medya ve geleneksel medya arasındaki farklılıklara değinmeden önce medyanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmek gerekmektedir. Medya özellikle kitle toplumunun oluşmasıyla ortaya çıkmış ve kitleleri daha kolay ve hızlı kontrol etmek, haberdar etmek için…

5N 1K Nedir? Soruları Nelerdir?

5N 1K Nedir? Soruları Nelerdir?

5N 1K Gazetecilerin, Araştırmacıların kullandığı bir sorgulama tekniğidir. Ne?, Nerde?, Ne zaman?, Nasıl? Niçin?, Kim? sorularını sorarak doğrular aranır. Yani 5N 1K bir olayı çözümlemek için sorulan soruların kıslatmalarıdır. 5 adet ‘N’ ile başlayan sorular 1 adat de ‘K’ ile başlayan soru bulunmaktadır. Bu sorular sorarak sorgulanacak olayın ne olduğu, nerde olduğu, ne zaman olduğu,…

Görsel İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Görsel iletişim insanların görme duyusuna hitap eden materyeller sayesinde gerçekleştirilen iletişim metoduna denir. Günümüzde teknolojik cihazlar, afişler, gazeteler, bilboardlar gibi araçlarla görsel iletişim gerçekleştirilir.  Kitlesel mesajlar vermek isteyen kişiler ve kurumlar görsel iletişimi sıkla tercih eder. Görsel iletişim reklamcılığın en etkili mataryelidir. Görsel iletişimin etkili ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için iyi bir görsel iletişim…

İçsel İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İçsel İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

İçsel iletişim kişinin kendi içinde düşünmesine verdiğimiz isimdir. Halk arasında kendi kendine konuşma olarak da bilinir. İçsel iletişimin tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmesek de insanı varlık olarak incelediğimizde, sinirlerle dolu bir iletişim ağı olduğunu görmekteyiz. Bu sebepten dolayı içsel iletişimin de gerçekleştiğini düşünebiliriz. Düşünce insanın benliği için de iletişim için de çok önemli bir kavram.…

Sözlü İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sözlü İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Söz bir duygu veya düşünceyi tanımlayan sözcüklere denir. Sözlü iletişim de bu sözcükleri kullanarak gerçekleştirilen iletişime denmektedir. Sözlü iletişim sözcüklerle yapıldığı gibi bu sözcükleri çıkarırken uygulanan vurgular, ses tonuyla da yapılabilmektedir. Bu çeşitliliğe dil ve dil ötesi denmektedir. Ayrıca Bakınız: İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir? Sözlü İletişim Türleri; Sözlü iletişim tür olarak ikiye ayrılır. Bunlar…

Yazılı İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yazılı İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Yazılı iletişim, İletişimin yazı aracılığıyla yapıldığı iletişim türüne denmektedir. Yazılı iletişim belli şekillere anlam sabit bir anlam yükleyerek, anlamlı ifadeler oluşturarak bilgi aktarımı sağlanmasıyla yazılı iletişim gerçekleşmektedir.  Ayrıca Bakınız: İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir? Yazı tanımı gereği belli şekillere insan dilindeki sesleri harfleri sabit bir anlam yükleyerek, sabit simgeler çizilmesiyle oluşur. İnsan dili belli başlı…

Sözsüz İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sözsüz İletişim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sözsüz iletişim iletişimin birçok türünden biridir. İnsan konuşmadan, jest, mimik, dokunma, gibi davranışlarla da karşı tarafa bir bilgi aktarabilir. İletişim sadece sözlü olarak gerçekleşmez. Bir bilgi aktarımı gerçekleştiğinde, iletişim de gerçekleşmiş olur. Asıl önemli olan anlaşılabilir bir mesaj iletilmesidir. Ayrıca Bakınız: İletişim Nedir? İletişim Türleri Nelerdir? İnsan, önceki deneyimlerinden kaynaklı birçok ifadeden bir çok anlam…

İletişim Nedir? Türleri, Öğeleri ve Tarihi Nelerdir?

İletişim Nedir? Türleri ve Öğeleri Nelerdir?

İletişim, en basit tanımıyla bir kişinin herhangi bir mesaj (duygu, düşünce, haber, duyu, bilgi) aktarmak için yapmış olduğu eyleme denir. İletişim kelime olarak 1970’lerde hayatımıza girmiş ve yabancı kaynaklarda kullanılan ‘comminication’ kelimesinin karşılığını almak için türetilmiştir. İletişimin gerçekleşmesi için birçok detay gerekmektedir. Tarih boyunca insan birçok iletişim metodu kullanmıştır. Duman, güvercinler, Telgraflar, mektuplar, insan iletişiminin tarihi…

Kitle İletişim Nedir? Araçları Nelerdir?

Kitle İletişim Nedir? Araçları Nelerdir?

Kitle iletişimi, kişilerin paylaşmak istediği bilgileri veya düşünceleri, bir kitleye (büyük, küçük fark etmeksizin) aktarmasıdır. Kitle iletişimine, kişilerarası iletişim de diyebiliriz. Teknolojinin büyük gelişimiyle, kitle iletişimi kavramı da hayatımızda büyük bir rol oynamaya başlamıştır. İnsanlar, söylemek istediği her şeyi, tek bir tıkla istediği kitleye, gruba ulaştırabiliyor. Bu sayede insanlar, sosyal çevresinden dışarı çıkmış oluyor. Dünya…