Kübizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?
Kübizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kübizm akımı, nesneleri geometrik şekiller olarak betimleyen bir sanat hareketidir. Modern sanatın ve daha pek çok sanat akımının öncüsü olmuştur.

Kübist sanatçılar çizecekleri nesneleri ve biçimleri geleneksel perspektif kurallarına göre çizmezler. Nesnelerin tek bir açıdan görünümlerini değil pek çok farklı açıdan görünümlerini çizerler. Böylelikle tek bir perspektif değil birden çok perspektif kullanmış olurlar. Tıpkı Mısır sanatında; gövdesi cepheden, başları ise profilden görünen figürler gibi. Ancak daha karmaşık ve iç içe bir şekilde nesnenin farklı açılardan yüzeylerini bir arada kullanarak.

Maddelerin yalnız dış değil iç dünyasını da yansıtmayı amaçlarlar. Bu nedenle varlığı tüm boyutları ile ele almışlardır. Fotoğraf makinesinin icadı ile artık nesnelerin olduğu gibi resmedilmesine gerek kalmamış ve eserde sanatçının etkisi önem kazanmıştır. Bu nedenle kübist sanatçılar eserlerinde bir yapı bozuma giderek nesneleri parçalayıp tekrar sentezleyerek resmederler. Kübizmde konunun bir önemi yoktur hatta benzer konular tekrar tekrar ele alınmıştır.

Kübizm Nasıl Ortaya Çıktı?

Kübizm akımı, 20.yy başlarında picasso ve Fransız ressam Georges Braque öncülüğünde ortaya çıkmış bir akımdır. 1. Dünya Savaşının öncesinde ortaya çıkmış ve gelişmiş bir akımdır.

Akım, Paul Cezanne’ın işlerinden etkilenmeyle ortaya çıkıp gelişmiştir. Paul Ceanne’ın natürmort ve manzaralarında görülen nesneleri geometrik formları ile çizmesi, tek bir perspektif kullanmaması, Nesneleri farklı açılardan çizmesi Kübist sanatçıları etkilemiş ve akımın başlamasına etkili olmuştur.

Picasso’nun “Avignonlu Kızlar” adlı eseri akımın ilk eserlerinden biri olarak kabul edilir. Picasso’nun bu eserinde Kübizmin ana elemanı olan geometrik formlar ve farklı perspektife sahip nesneler dikkat çeker.

Braque ve Picasso’nun, nesneleri parçalayıp tekrar birleştirmiş gibi gözüken resimleri biçim bozuculuğa örnektir. Kübist sanatçılar o dönemlerde fotoğraf makinesinin de icadıyla artık gerçekçi, realist resimler çizme gereği görmemiş olacaktır ki nesnelerin nasıl gözüktüğünü bire bir yansıtmaktan çok nesnelerin iç dünyasını yansıtmışlardır. Nesneleri aktarırken önce nesneleri analiz edip parçalar sonra sentezleyerek tekrar oluştururlar. Kübist işlerde genelde konunun pek bir önemi yoktur. Rengin de çok kullanıldığı görülmez. Önemli olan sanatçının etkisi ve biçimlerin nasıl yansıtıldığıdır.

Kübizm terimi ilk kez eleştirmen Louis Vauxcelles tarafından kullanılmıştır.

Picasso - Avignonlu Kızlar
Picasso – Avignonlu Kızlar

Kübizm Akımının Genel Özellikleri

 • Geometrik Biçimler: Kübist sanatçılar çizecekleri nesneleri betimlerken nesneyi birebir yansıtmayı amaçlamazlar. Nesneyi çözümleyerek, alanlara bölerek geometrik formlar oluştururlar. Bu geometrik biçimler Kübizmin en temel ve belirgin özelliğidir.
 • Çoklu Perspektif: Kübist sanatçılar geleneksel perspektif kurallarına uymazlar. Nesneleri betimlerken yalnızca tek bir açıdan değil, o nesnenin var olduğu bütün açıları ele alarak betimleme yaparlar. Bu nedenle nesneyi tek bir perspektiften değil aynı anda birden çok perspektiften çizerler.
 • Kolaj: Kübist sanatçılar ilk dönemlerde olmasa da daha sonraki dönemlerinde eserlerine kolaj tekniğini de eklemişlerdir. Gazete veya magazinden kestikleri imge veya kelimelerini işlerine ekleyerek bir bütünlük oluşturmuşlardır. Picasso’nun “Guernica” adlı eserinde kullandığı gazete kağıtları, kolaj tekniğine örnek olarak verilebilir.
 • Analiz ve Sentez: Kübist sanatçılar çizecekleri nesneleri analiz edip, parçalara ayırıp, tekrar birleştirerek çizerler. Yani biçimde bir bozmaya giderek sanatı temsil aracı olarak kullanırlar.
 • Biçim ve Renk: Kübist sanatçılar çalışmalarında rengi çok fazla kullanmazlar. Kübist işlerde daha çok renkte doygunluk görülür. Işık ve rengin oyunlarını ele alan empreyonist sanatçıların aksine nesnelerin biçimlerinin oyunlarını ele alırlar.

Kübizm Akımı Temsilcileri

 • Pablo Picasso: Kübizm akımının en önemli ve bilindik temsilcilerinden biridir. Erken yaşta resim çizmeye başlayan ve akademik tarzda da eserler üretmiş olan picasso daha çok kübist işleri ile tanınır. “Avignonlu Kızlar” adlı eseri akımın ilk eserlerinden biri olarak kabul edilir. Kübizmin erken dönemlerine öncülük etmiştir.
 • Georges Braque: Picasso gibi Kübizm akımının erken temsilcilerinden olan Fransız bir ressam ve heykeltıraştır.
 • Juan Gris
 • Fernand LEger
 • Albert Gleizes
 • Jean Metzinger
 • Robert Delaunay

gibi sanatçılar kübizm akımını temsil ederek kübist eserler vermişler ve modern sanatın oluşmasına büyük katkılarda bulunmuşlardır. Kübizm akımı geleneksel sanat anlayışını değiştirerek, sanata yenilikçi bir anlayış getirmiştir. Sanatta deneyselliği desteklemiş ve gerçeğin birebir tasviri yerine sanatçının etkisinin önem kazanmasını sağlamıştır. Sanatta ifade özgürlüğünün önünü açmış ve sanat nedir? sorusuna yeni bir tanım getirmiştir.

Önceki İçerikResimde Otomatizm Nedir?
Sonraki İçerikKendini Geliştirmek İsteyenler İçin Tavsiyeler (20 Adet)
2003 yılında iki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Küçük yaştan beri resim çizmeyi ve yaratıcı süreç içinde bulunmayı sevdim. Liseyi Anadolu lisesi olarak okuduktan sonra 2021 yılında Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi resim bölümüne girdim. Şu an öğrenimi 2. sınıf olarak sürdürmekteyim. Sanatsal sürecin pratik ve uygulamalı tarafı kadar teorik ve tarih kısmına da önem vermekteyim. Bu alanlarda kendimi geliştirmek ve merakımı gidermek için yaratıcı sürecimi çeşitli okumalarla da desteklemekteyim. Resim teknikleri ve teknolojileri, eski ustaların kullandığı yöntemler ve resimlemenin temel-ana unsurları hakkında okumalar yapıp öğrendiklerimi elimden geldiğince aktarmak için yazılar yazmaktayım.