Ülkelerin Gerçek Büyüklüğü Haritası

Haritalar, bizlerin yön bulmasını sağlayan önemli araçlardır. Bu yön bulma aracımız genellikle üç boyutlu bir cismin 2 boyuta indirgenmiş halidir. Harita oluşturulurken birçok yöntemden yardım alınır. Konik projeksyon, silindirik projeksyon, düzlemsel projeksyon gibi birçok projeksyon yöntemi sayesinde küre (geoit) şeklinde olan dünyamızın 2 boyutlu düzlemlere aktarımı sağlamaktadır. Bu aktarım sürecinde, 3 boyutlu bir nesnenin 2 boyutta gösterimi tam olarak eşleşmeyeceğinden, haritada büyüklük hatalar ortaya çıkmaktadır. Özellikle en sık tercih edilen yöntem olan silindirik yöntemde kutuplara gittikçe hata payı artmaktadır. Bunun sebebi kutuplara doğru gittikçe çap küçüldüğünden, bu küçülmeyi silindir gibi çap küçülmesi görünmeyen projeksyon yönteminde gösterildiğinden, kutuplara gidildikçe büyük bir genişleme gözükmektedir. Bu da haritaya baktığımızda ülkelerin boyutları ve yüz ölçümleri hakkında yanlış kanılar ortaya çıkarmamız neden olmaktadır.

TheTruesize.com; İnteraktif Dünya Haritası

Yukarıda anlattığımız sebeplerden dolayı dünya haritalarında, büyüklük hatası görünmektedir. Bu hatayı daha iyi anlayabilmemiz ve haritaların gerçek boyutunu öğrenmemiz için bir web sitesi geliştirmişler. Bu web sitesine: https://www.thetruesize.com/ adresinden erişebilirsiniz. Bu web sitesine girdiğimizde bizi silindirik yöntemle projeksyon edilmiş bir harita karşılamaktadır. Ama aynı zamanda sitenin arka planında ters küre şeklinde bir ara yüz bulunmaktadır. Böylelikle istediğimiz ülkeyi hareket ettirdiğimizde boyutunda değişiklik görmekteyiz. Gerçek boyutunu öğrenmek istediğimizde ise ülkeyi ekvator enlemine getirmemiz gerekmektedir. Böylelikle o ülkenin gerçek boyutu hakkında bilgi ve kıyas sahibi olabilmekteyiz. Oldukça şaşırtıcı ve ilginç sonuçlarla karşılaşacağımız bu sitede sizler için şaşırtıcı ve ilgi çekici bilgileri derledik. Özellikle ekvator ve kutup ülkelerinin gerçek boyutları bizleri oldukça şaşırtıyor.

Grönland’ın Gerçek Boyutu

Grönland’ın Gerçek Boyutu
Grönland’ın Gerçek Boyutu

Kuzey kutup noktasına oldukça yakın olan Grönland, haritada epeyce bir yer kaplıyor. Peki, gerçekten de bu kadar büyük mü? Neredeyse Afrika kıtası kadar olarak gözüken Grönland’ın yüz ölçümü: 2.166.000 km²’dir. Haritada nerede aynısı gibi gözüken Afrika kıtasının yüz öcümü ise 30.370.000 km² neredeyse 15 katlık bir sapma bulunmakta.

Amerika’nın Gerçek Boyutu

Amerika Gerçek Boyutu
Amerika Gerçek Boyutu

Amerika ekvatorun yaklaşık 25 kuzey enleminden başlayıp, kuzeye doğru genişlemektedir. Yani Amerika haritada olduğundan büyük gözükmektedir.

Dünyanın Yüz Ölçümü Olarak En Büyük Ülkesi: Rusya’nın Gerçek Boyutu

Dünyanın yüz ölçümü olarak en büyük ülkesi; 17.098.242 km²’ ile Rusya’dır. Kutuplara oldukça yakın olan Rusya’nın büyüklüğü gerçekten haritada kapladığı yer kadar var mı?

Brezilya Sandığımızdan Daha Küçük Gözüküyor:

Sınırlarının içinden ekvator çizgisi geçen Brezilya’yı Avrupa kıtasına göre kıyasladığımız zaman oldukça büyük durmakta. Brazil’ya 8.460.415 km²’ yüz ölçümüyle en büyük 5. Ülke durumundadır.

Kanada’nın Gerçek Büyüklüğü

Kanada’nın Gerçek Büyüklüğü
Kanada’nın Gerçek Büyüklüğü

Kanada yüz ölçümü olarak 9.093.507 km²’lik bir alanla dünyanın en büyük 2. Ülkesi durumunda. Özellikle kutuplara doğru çok fazla parçası olan kanada, bu sebepten dolayı haritada oldukça büyük bir yer kaplıyor. Ekvatoral Enlemde ise gerçekten o kadar yer kaplıyor mu?

Ülkemiz; Türkiye’nin Gerçek Boyutu;

Türkiye’nin matematiksel konumu, 26°-45° doğu meridyenleri, 36°- 42° kuzey paralelleri arasındadır. Bu da ekvatorun kuzeyinde yer aldığımızı göstermektedir. Yani haritada olduğumuzdan biraz daha büyük gözükebiliriz. Peki, Ne kadar büyük gözüküyoruz;

Not: Bu yazı https://www.thetruesize.com/ adresinden kaynak alınarak bilgilendirmek amaçlı yazılmıştır.

Öne Çıkan Yazılarımız