Grafik tasarımın en önemli unsurlarından birisi kuşkusuz Tipografidir. Tipografi tasarıma anlam kazandıran en büyük unsurdur. Çünkü vermek istediğiniz bir mesajı çoğu zaman yazı yazarak sağlarsınız. Mesajınız anlamını daha çok pekiştirmek için tipografiye başvururuz. Tipografi kelime anlamı olarak verilecek mesajın okunabilir ve ilgi çekici bir hale getirmek için kullanılan teknik ve sanattır. Tipografiyi, yazı karakterleri, satır boşlukları, satır yüksekliğini, harflerin arasındaki boşluğu, noktalamaları ayarlayarak sağlarız.

Biz bu yazımızda tipografinin yazı karakterlerini işleyeceğiz. Yazı karakteri adeta mesajın kimliğidir. Her mesaja her yazı fontu kullanılmaz. Daha önceki yazılarımızda bu olaya örnek bir vaka olan Comic Sans’ın talihsiz hikayesini inceledik. Vermek istediğiniz mesaj ciddi bir mesajsa siz Comic Sans gibi bir yazı fontu kullanamazsınız. Her fontun bir duruşu bir kimliği vardır ‘Trajan’ gibi bir fontu siz eğlence içeriğinde kullanmanız vereceğiniz mesaja çok uyuşmaz, onun yerine ‘Lobster Two’ gibi bir font kullanarak daha sağlıklı bir mesaj vermiş olursunuz.

Yazı Fontu Çeşitleri Nelerdir?

Yazı fontu (tipografi), karakterlerin tasarımı, boyutu, kalınlığı, karakterler arası boşluk gibi özelliklerine bağlı olarak farklı stillerde tasarlanabilir. Aşağıda, yaygın olarak kullanılan bazı yazı fontu çeşitleri bulunmaktadır:

Serif:

Serif, karakterlerin uçlarında bulunan ince çizgilerdir. Times New Roman, Garamond ve Georgia gibi birçok geleneksel yazı fontu seriftir.

Sans-serif:

Sans-serif, karakterlerin uçlarında olmayan, düz çizgilerdir. Arial, Helvetica ve Verdana gibi birçok modern yazı fontu sans-serif’tir.

Display:

Display yazı fontları, büyük boyutlu başlıklar ve görsel ilgi çekiciliği için kullanılır. Örnekler arasında Brush Script, Futura ve Copperplate Gothic bulunur.

Handwriting:

El yazısı yazı fontları, gerçek el yazısı stilini taklit eder. Comic Sans, Lucida Handwriting ve Mistral gibi birçok yazı fontu el yazısı stiline sahiptir.

Monospace:

Monospace yazı fontları, karakterlerin aynı genişlikte olduğu bir stil olarak bilinir. Courier New, Lucida Console ve Monaco gibi yazı fontları monospace olarak tasarlanmıştır.

Script:

Script yazı fontları, el yazısı tarzı kıvrımlı karakterlere sahiptir. Edwardian Script, Brush Script ve Snell Roundhand gibi birçok yazı fontu script stiline sahiptir.

Bu, yaygın olarak kullanılan yazı fontu çeşitlerinden sadece birkaçıdır. Her yazı fontu tasarımı farklı bir etki yaratır ve tasarımın amacına göre seçilir.

Hangi Yazı Fontu Nerede Kullanılır?

Her fontun bir duruşu, bir karakteri vardır, hatta cinsiyetleri vardır. Çok genel olarak fontları serif ve sans serif olarak ikiye ayırabiliriz. Serif çentikli fontlara denmekte Sans Serif de çentikli olmayan fontlar için kullanılır.

Erkek bakım ürünleri satan bir firma için keskin hatları olan bir font tercih edilirken, kadın güzellik hizmeti veren bir firma için ince ve yumuşak hatları olan bir font tercih edilir. Bu olay satece cinsiyette değil sektörel olarak da değişiklik gösterebilmekte. Bir turizm firması için renkli eğik eğlenceli yumuşak hatlı bir font kullanılırken bir mücevherat firması için zarif, dik ve keskin hatlı fontlar kullanılır.

Kısacası bir tasarımda font kullanacakken ya da font seçecekken verilmesi gereken mesaja göre hareket edilmeli. Çok beğendiğiniz bir fontu, her tasarımda kullanmamalısınız.

Yazar: Bilal Çetin