Tipografi Nedir? Grafik Tasarımdaki Yeri

Tipografi Nedir? Tipografi Yunancadan dünya literatürüne aktarılmış bir kelimedir. Köken olarak Typos (form) graphia (yazı, çizim) kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir kelimedir. Genel olarak grafik tasarım, web tasarım ve reklamcılık gibi sektörlerde karşımıza çok sıkça çıkan bir terimdir.

Tipografi Nedir?

Tipografi, yazının biçimsel olarak nasıl olacağını belirlediğimiz işleme denilen terimdir. Tipografi, bir yazının tipografi kuralları çerçevesinde, amacına en uygun hale estetik bir biçimde getirilmesine denmektedir. Tipografi, yazı formu üzerinden, okuyucuya daha etkili bir şekilde mesajı aktarmamıza olanak sağlar. Tipografi, şekil, vurgu ve diğer elemanları ile yazı bütünlüğü üzerinde oluşturacağımız değişikliklerle, okuyucu üzerinde istediğimiz etkiyi bırakma sanatıdır. Kısacası tipografi, bir metne can vererek, bu canlandırdığımız metni, istediğimiz şekilde kullanma işlemidir.

Tipografi Nasıl Yapılır?

Çok basit bir soru soracak olursak, tipografi nasıl yapılır? Tipografi günümüz modern çağından önce, el yazması sanatları üzerinde gelişmiş bir terim olduğundan dolayı, el yazmacıları bir yazıyı yazarken aslında tipografi işlemi uygulamaktadır. Ama modern çağın gereksinimlerini ön planda tuttuğumuz zaman, bu hem çok büyük tecrübe isteyen, hem de çok fazla zaman tüketen ve hataya yer olmayan bir işlemdir. Günümüz cağımızda, tasarım programlarının gelişmesi ile beraber, tipografinin uygulama alanları da bir hayli gelişti. Tasarım programlarında, tipografi için özel alanların olması ve bu panellerden istediğimiz gibi tipografi uygulayabilmemiz ‘tipografi nasıl yapılır?’ sorusuna da oldukça kolay bir yanıt vermemizi sağlayacaktır. Bir tasarım programı edindikten sonra (Örneğin Photoshop, illustrator vb.) tasarım programımızın panelinden, istediğimiz gibi değişiklik yapabiliriz. Ama bu değişiklikleri yaparken tipografi elemanlarının ne olduğunu bilmemiz ve bu elemanları en iyi şekilde kullanmamız gerekmektedir.

Tipografinin Elemanları

Tipografinin elemanları, tipografinin daha iyi bir hale gelmesini sağlayan unsurlardır. Bu elemanları en iyi şekilde kullanarak, yazı karakterlerimiz üzerinde anlamlar yükleyebilir, yazımızı istediğimiz gibi şekillendirebilir, okuyucuya en iyi okuma deneyimini sağlayabiliriz.

Yazı Fontunun Tipografideki Önemi

Yazı Fontunun Tipografideki Önemi

Yazı Fontunun Tipografideki Önemi

Yazı fontu tipografinin belki de en önemli unsurlarından birisidir. Bunun sebebi sadece yazı fontunun bile kendince bir anlamı olması, okunabilirliğini, vurgusunu ve daha bir sürü şeyi etkilemesinden dolayıdır. Doğru yazı fontu ile ve tasarımın diğer elemanları sayesinde, tipografi alanında başarılı işlere imza atabilirsiniz. Bir fontun kendi içinde biçimsel olarak anlamı etkileyen özellikleri bulunmaktadır. Örneğin sans-serif serif olması, uzunluk veya kısalık oranları, harflerin şekli, yazı fontunun karakterini tamamen etkileyen unsurlardır. Bu yüzden doğru fontu seçmek tipografinin en önemli maddesidir.

Kontrastın Tipografideki Önemi

Kontrastın Tipografideki Önemi

Kontrastın Tipografideki Önemi

Tipografi de kontrast sayesinde, bir yazı bütünlüğünü diğer yazı bütünlüğünden daha öne çıkmasını ve daha öncelikli okunabilir olması gibi durumları çok kolayca yapabilirsiniz. Örneğin başlıklar, başlıkları içeriğin tonundan daha koyu bir ton yaparsanız, başlık daha dikkat çekici olduğundan daha önce okunabilmektedir. Dikkat çeken bir başlık sayesinde metnin içeriğini kolayca özet geçmiş olur ve okunabilirliği daha iyi oranda sağlamış olursunuz. Kontrastın gücünden yararlanarak metninizde dilediğiniz gibi tonlama, vurgu yapabilirsiniz.

Espasın Tipografideki Önemi

Espasın Tipografideki Önemi

Espasın Tipografideki Önemi

Espas yazı karakterinin boşluklarının ayarlanması için kullanılan terimdir. Yazı karakterlerinin boşluğunu ayarlamak, tipografik olarak, büyük artıları bulunmaktadır. Örneğin; Karakterlerin boşluğunun fazla olması, daha rahat bir anlam oluştururken, boşlukların daha az olması, metindeki yazının daha sağlam ve oturaklı bir anlam ifade etmesini sağlamaktadır

Rengin Tipografideki Önemi

Rengin Tipografideki Önemi

Rengin Tipografideki Önemi

Yazı karakterinde renk, yazının vurgusunu ve anlamını değiştirebilecek bir etkendir. Birbirinden farklı renkler kullanarak, gerek renklerin psikolojisinden yararlanarak gerek de gözlerin seçiciliğinden yararlanarak, tipografide anlam veya bütünlük oluşturabilirsiniz.

Ortalama / Hizalamanın Tipografideki Önemi

Ortalama / Hizalamanın Tipografideki Önemi

Ortalama / Hizalamanın Tipografideki Önemi

Ortalama veya hizalama işlemi yazı karakterinin ve sayfanın yapısını oluşturan etkenlerdendir. Yazı karakterini nasıl hizalanacağı, tipografinin önemli etkenlerindendir. Örneğin sola hizalanmış bir metin okunabilirlik olarak daha öncelikli olacaktır. Ortalı hizalanmış bir metin sayfanın boşluklarını eşit olarak dağıtmış, bu boşlukları eşit olarak kullanmış ve metini daha ön planda tutmuş olacaktır.

Tipografinin Önemi

İyi uygulanmış bir tipografi tekniği ile yazı üzerinde istenilen her türlü anlam sağlanabilmektedir. Hiç kimse okunabilirliği kötü veya dümdüz bir şekilde yazılmış bir yazı okumak istemez. Bu yüzden tipografi sayesinde, insanlara öncelik ve anlam bütünlüğünü sağlamak, insan üzerinde yazıyı okuma isteği uyandırılması sağlamaktadır. Kullanıcılar tipografi sayesinde vermek istediğiniz talimatları doğru bir şekilde alıp, doğru şekilde uygulayabilir. Tipografiyi, yapılan işlerde eksik tutmak, yanlış dönüşümlere veya hiç kişilere ulaşamamaya yol açabilir.

Okunabilirliği arttırması

Okunabilirlik bir metnin en önemli işlevlerinden birisidir. Metin, okunmak için yazılır. Okunmayan bir metnin hiçbir önemi yoktur. Bu yüzden insanları yormadan veya yorulacağını düşünmediği bir metin hazırlayarak, insanlara iyi bir okuma deneyimi sunmak gerekmektedir. İnsanlar bir yazıyı 2-3 saniye içinde analiz eder başlığının ne olduğunu hemen fark eder ve aşağıda geçen vurguları metinin diğer kısmından hemen ayırır. Dümdüz, hiçbir vurgunun veya tipografi öğesinin barındırılmadığı bir yazIda insan herhangi bir odak, vurgu görmediğinden, ilgisini çekmeyecek bir yazı olduğunu düşünerek yazıyı hiç okumaz. Bu yüzden tipografi sayesinde okunabilirliği arttırarak insanlara metninizi okutturmanız gerekmektedir.

Odak Noktasının Belirlenmesi Ve Vurgu Yapılması

Odak noktası, Bir yazının nasıl okunacağını belirlemektedir. Metinin içinde bir vurgu yaparak, ilk önce hangisinin okunacağını belirleyip, insanların metninin kurgusunu aktarıp, başarılı bir okuma deneyimi sağlamanız gerekmektedir. Bunun sebebi insanlar önce vurgulu metinleri gördüğünden dolayı, o metnin ne kadar kendisinin ilgi alanında olduğunu çok kısa sürede algılayıp, o metni okuma kararını verir. Komplike bir metin yazdıysanız, bu metin içinde dikkat çekmesi gereken madde varsa, bunu daha vurgulu yaptığınızda insan önce onu ve daha sonra metninin diğer kısmını okuyacaktır.

Grafik Tasarımda Tipografinin Yeri

Grafik tasarım, yapılan bir çalışmayı estetik ve daha efektif hale getirerek insanların görmesini sağlayan bir uygulamadır. Hal böyle olunca tipografinin de grafik tasarımdaki yeri çok ayrı olacaktır. Tipografi, yazının estetik olarak daha efektif olmasını sağlayan bir işlemdir. Bir grafikerin tipografi bilmeden estetik ve efektif bir çalışma yapma olanağı bulunmamaktadır. Tipografi grafik tasarımın her şeyidir. Hatta bir tasarımcının tecrübesini belirleyen en büyük etken, tipografidir. Yazı, karşı tarafa en detaylı şekilde mesaj artırabileceğiniz yöntemdir. Bir yazı sayesinde vermek istediğin mesajı, en detaylı şekilde verebilirsiniz. Fotoğraf ve illüstrasyon kadar dikkat çekici yöntem değildir ama en detaylı ve doğru mesaj aktarma tekniğidir. Bu yüzden başarılı bir tipografi demek, tasarım çalışmasında mesajın en iyi şekilde aktarılması demektir.