Rönesans Döneminin 10 Ünlü Sanatçısı ve Eserleri

Rönesans (yeniden doğuş), 14 ve 17. yüzyılları kapsayan etkisini pek çok alanda göstermiş bir sanat hareketidir. “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans akımı ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve daha sonra başka bölgelere yayılmıştır. Rönesans yani yeniden doğuş hareketi ile birlikte skolastik düşünceden uzaklaşılmıştır. Din merkezle görüş zamanla insan merkezli hale gelmiştir. Bu da Rönesans’da “Hümanist” bir yaklaşımın olduğu anlamına gelir.

Rönesans dönemi boyunca pek çok önemli eserler verilmiş ve birçok sanatçı yetişmiştir. Rönesans dönemi ustalarına bakıldığında pek çoğunun tek bir alanda değil birden fazla alanda bilgi sahibi olduğu görülür. Aşağıda rönesans döneminin en ünlü 10 sanatçıları, hikayeleri ve eserleri hakkında bilgi veren listemiz yer almaktadır:

  1. Leonardo da Vinci
  2. Flippo Brunelleschi
  3. Donatello
  4. Michelangelo
  5. Rafaello Sanzio
  6. Sandro Boticelli
  7. Titian
  8. Jan Van Eyck
  9. Albrecht Dürer
  10. Hieronymus Bosch

İtalyan Rönesans Dönemi Sanatçıları

Rönesansın doğumuna ev sahipliği yapan İtalya’da günümüzün en bilindik ustaları yetişmiştir. Gerek mimari gerek heykel gerekse resim sanatında pek çok yenilik yapmış olan sanatçılardan bazıları aşağıda verilmiştir.

1-Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci - Mona Lisa
Leonardo da Vinci – Mona Lisa

Leonardo da Vinci İtalyan Rönesans Döneminin en ünlü sanatçılarından biridir. Rönesans adamı tabirinin vücut bulmuş hâli olan Leonardo yalnızca resim değil pek çok alanda uzmandı. Kendisi ressam, heykeltıraş, mühendis, mimar ve bilim insanıydı. Leonardo İtalya’da evlilik dışı bir çocuk olarak dünyaya geldi. Küçükken de oldukça meraklı bir çocuktu. Leonardo’nun çevresindeki her şeye karşı ilgi duyması onun çeşitli alanlarda gelişmesine yardımcı oldu. Genç yaşta desen çizmekteki becerisini fark eden babası onu Andrea del Verrocchio’nun atölyesine gönderdi. Burada ustasından daha iyi resimleme yaptığının fark edilmesiyle kendi ressamlık kariyeri başlamış oldu. Leonardo ressim çizmenin yanında meraklı bir kişiliğe sahip olduğu için araştırmalar da yaptı. Yapmış olduğu bu araştırmaları tuttuğu not defterlerinde görebiliriz. Leonardo hem kendi döneminde hem günümüzde etkisi güçlü bir şekilde sürmekte olan bir ressamdır. Leonardo’nun en meşhur eseri olan Mona Lisa günümüzde hâlâ binlerce izleyiciyi kendisine çekmektedir.

2-Flippo Brunelleschi

Flippo Brunelleschi
Flippo Brunelleschi

Flippo Brunelleschi, İtalyan Rönesans Döneminde mimari alanda öne çıkan bir sanatçıdır. En meşhur eseri Floransa Katedrali’nin kubbesidir. Mimari ve perspektif alanında yaptığı çalışmalarla dönemin önde gelen sanatçılarından biri olmuştur. Çizgisel perspektifin ilkelerini keşfetmiştir. Brunelleschi, mimar olmasının yanında ayrıca mühendis, kuyumcu ve matematikçiydi.

3-Donatello

Donatello, Rönesans döneminin önemli bir heykeltıraşıdır. Donatello’nun en bilindik eseri Davud heykelidir. Bu heykel ayakları altında Golyat’ın kafası bulunan Davud’u tasvir eder. Donatello Davud tasarımında klasik bir teknik olan kontrapost duruşunu kullanmıştır.

4-Michelangelo

Michelangelo - Adem'in Yaratılışı
Michelangelo – Adem’in Yaratılışı

Michelangelo’da diğer Rönesans sanatçıları gibi çok yönlüdür. Kendisi ressam, heykeltıraş ve şairdir. Davud ve Pieta heykelleri en bilindik eserlerindendir. Ayrıca Sistina Şapeli’nin tavanına yaptığı freskler ile bilinir. Michelangelo’nun eserlerindeki güçlü figürler, dramatik ifadeler hem döneminde hem de döneminden sonra pek çok sanatçıya ilham olmuştur.

5-Rafaello Sanzio

Rafaello Sanzio - Atina Okulu
Rafaello Sanzio – Atina Okulu

Resim alanında ustalık yapmış Rafaello’nun en bilindik eseri “Atina Okulu” freskidir. Rafaello, portre sanatında da başarılı bir ressamdır. Önemli kişileri yapmış olduğu eserleri mevcuttur. Eserlerinde daha çok çizgisel bir yaklaşım ve güçlü bir renk kullanımı görülür.

6-Sandro Boticelli

Sandro Boticelli - Primavera
Sandro Boticelli – Primavera

İtalyan Rönesans döneminin önemli sanatçılarından olan Boticelli, Medici ailesinin himayesi altında çalışmıştır. En bilindik eserleri;”Venüs’ün Doğuşu” ve “Primavera”dır.

7-Titian

Titian - Denizden Yükselen Venüs
Titian – Denizden Yükselen Venüs

Portre, manzara, mitolojik tablolar gibi çeşitli alanlarda çalışmıştır. Bellini kardeşlerin atölyesine girmiştir. Çizmiş olduğu, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın portresi ile bilinir. Denizden çıkan Venüs tablosu da en ünlü eserlerinden biridir. Venedik okulunun önde gelen temsilcisidir. Kullandığı pat boya tekniği ile bilinen Tizian’ın eserlerinde renk de öne çıkan bir unsurdur.

Kuzey Rönesans Dönemi Sanatçıları

Kuzey Rönesans Dönemi sanatçılarının eserlerinde detaycılık öne çıkan bir unsurdur. Daha çok dini konular görülür ve imgeler oldukça gerçekçi ve detaylı bir şekilde aktarılır.

8-Jan Van Eyck

Jan Van Eyck - Arnolfini'nin Evlenmesi
Jan Van Eyck – Arnolfini’nin Evlenmesi

Kuzey Rönesans döneminin önemli sanatçılarındandır. Yağlı boya resimleme yöntemi Van Eyck’a atfedilir. En bilindik eserleri “Arnolfini’nin Evlenmesi” ve otoportre olduğu düşünülen “Türbanlı Adam”dır.

9-Albrecht Dürer

Albrecht Dürer - Kürk Yaka ile Otoportre
Albrecht Dürer – Kürk Yaka ile Otoportre

Yaptığı gravürler ve portreler ile bilinen Dürer, teknik açıdan ustalığı ve tarzıyla Kuzey Rönesans döneminin en bilindik sanatçısıdır. Sanatçının “Dua Eden Eller” isimli eseri bilindik eserlerindendir. Dürer sulu boya gibi farklı malzemeler ile de çalışmıştır.

10-Hieronymus Bosch

Hieronymus Bosch - Dünyevi Zevkler Bahçesi
Hieronymus Bosch – Dünyevi Zevkler Bahçesi

Bosch, erken rönesans döneminde faaliyet göstermiş bir ressamdır. Eserlerinde kullandığı mistik öğeler ve absürtlükler ile bilinir. Sanatçının en bilindik eseri üç panodan oluşan “Düyevi Zevkler Bahçesi”dir.

Aleyna Sofuoğlu
2003 yılında iki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Küçük yaştan beri resim çizmeyi ve yaratıcı süreç içinde bulunmayı sevdim. Liseyi Anadolu lisesi olarak okuduktan sonra 2021 yılında Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi resim bölümüne girdim. Şu an öğrenimi 2. sınıf olarak sürdürmekteyim. Sanatsal sürecin pratik ve uygulamalı tarafı kadar teorik ve tarih kısmına da önem vermekteyim. Bu alanlarda kendimi geliştirmek ve merakımı gidermek için yaratıcı sürecimi çeşitli okumalarla da desteklemekteyim. Resim teknikleri ve teknolojileri, eski ustaların kullandığı yöntemler ve resimlemenin temel-ana unsurları hakkında okumalar yapıp öğrendiklerimi elimden geldiğince aktarmak için yazılar yazmaktayım.

Öne Çıkan Yazılarımız