Sanat kategorimizde, sanat hakkında güncel bilgileri, geçmişini, tarihini, akımlarını, tekniklerini sade, yalın ve eğitici bir dil ile anlatmaktayız. sanat kategorimizde her seviyede kişinin işine yarayabileceği önemli bilgiler vermekteyiz.

Yunan Mitolojisi Tarihi & Tanrıları & Hikayeleri

Yunan Mitolojisi Tarihi & Tanrıları & Hikayeleri

Yunan mitolojisi, Eski, kadim ve popüler bir mitolojidir. Yunan tanrılarının, hikayelerin ve kahramanlıkların anlatıldığı mitolojik hikayelerdir. Kökeni ve başlangıcı M.Ö. 10-5.yüzyıllara dayandığı düşünülmektedir. Yunan mitolojisi, yunun tanrılarının, hikayeleri, kahramanlıklarını ve ritüellerini anlatan hikayelerdir. Her ne kadar şu an bu anlatılar mit olarak görülse de zamanında bu hikayeler ve söylemler, zamanında Antik Yunan halkının dini inanışlarıydı…

Barok Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Barok Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

17. yüzyılda başlayan Barok akımı, kullandığı yoğun ışık-gölge ve teatral kompozisyonları ile dikkat çekmiştir. Avrupa’nın genelinde etkin olmuştur. 17. Yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkan Barok akımı daha sonradan Avrupa’ya yayılmıştır. Barok denilince akla gelen ilk sanatçı kuşkusuz Caravaggio olacaktır. Barok sanatının da İtalya’da başlaması bir nevi Caravaggio’dur denilebilir. Caravaggio’nun eserlerinde kullandığı dramatik ışık ve gölge,…

Rönesans Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Rönesans Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” manasına gelen Rönesans, 14 ve 16. yüzyılları kapsayan geniş kapsamlı bir akımdır. Rönesans akımı İtalya’da ortaya çıkıp zamanla yayılmıştır. Öncelikle İtaya’nın güneyinde Giotto ve mimar Brunelleschi ile temelleri atıldığı düşünülür. Ancak Kuzey ve Güney İtalya’da eş zamanlı olarak Rönesans özelliklerine uygun eserler verilmiştir. 14 ve 16. yüzyılları kapsayan bu döneme…

Rakursi Tekniği Nedir? Çizim Örnekleri

Rakursi Tekniği Nedir? Çizim Örnekleri

Resim sanatında rakursi, 3 boyutlu dünyada gördüğümüz ekstrem perspektif açılarını 2 boyuta aktarırken kullandığımız taktikleri ifade eder. Yaşadığımız 3 boyutlu dünyayı, 2 boyutlu düzleme aktarırken gerçekçi bir şekilde aktarmak için perspektif kurallarına ihtiyaç duyarız. Perspektif; tek, iki ve üç kaçışlı olmak üzere dallara ayrılır. Bazen bir nesneyi ekstrem bir açı ile görürüz. Bu durum kafamızı…

Sanat ve Zanaat Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Sanat ve Zanaat Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

Sanat ve zanaat birbiri arasında farklılıkları ve benzerlikleri olan kavramlardır. Bu yazımıda Zanaat ve Sanat arasındaki farklılıkları inceleyeceğiz. Öncelikli olarak sanat ve zanaat arasındaki farklılıkları incelemeden önce, bu iki kavramın anlamlarını öğrenmede fayda bulunmakta. Çünkü bu iki kavram arasındaki farklılıklar en temelde bu anlamlarda çıkıyor. Sanat, insanların, iç dünyalarında yaşadıkları duyguların somut birer forma dönüşmesine…

Neoklasisizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Neoklasisizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Neoklasisizm akımı, etkisini 18 ve 19. yüzyıllarda göstermiş bir sanat akımıdır. Antik Yunan ve Roma kültüründen etkilenmiştir. 18 ve 19. yüzyıllarda etkisini gösteren bu akım devlet ve toplum üzerine yoğunlaşmıştır. Medeniyetin kaynağının Antik Roma ve Antik Yunan olduğunu düşünen akımda eserler Klasik Roma ve Yunan üslubundan ilham alınarak yapılmıştır. Toplum, düzen, ulusallık gibi konuları ele…

Romantizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Romantizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Romantizm sanat akımı, 18 ve 19. yüzyıllarda cereyan etmiş bir akımdır. Akılcılığa tepki olarak çıkan akım, duygular ve düşüncelere önem vermiştir. Etkisini önce edebiyat alanında göstermiş bir akımdır. Romantizm akımının en önemli edebi eseri “Goethe-Genç Wether’in Acıları”dır. Romanda, evli bir kadına gönlünü kaptıran Werther’in arkadaşına yazdığı mektupları okuruz. Roman öyle bir şekilde yazılmıştır, Werther’in iç…

Maniyerizm (Uslupçuluk) Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Maniyerizm (Uslupçuluk) Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Maniyerizm akımı, 16.yy da Roma ve Floransa’da ortaya çıkmış bir akımdır. Biçimleri bilinçli olarak bozduğu için bu akıma Üslupçuluk da denmiştir. Maniyerizm akımı 16.yy.da ortaya çıkmış ve etkisini 17.yy.a kadar sürdürmüş bir akımdır. Bu akımın kelime kökü olan “maniera” taklit veya üslup anlamına gelir. Başlarda bu sanatçıların resimlerinde bilinçli olarak yaptıkları biçim deformasyonları anlaşılamamış ve…

Hümanizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hümanizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Hümanizm, 14. ve 17. yüzyıllar arasında batı dünyasında felsefe, sanat ve edebiyat alanlarında görülen, insanı temel alan bir düşünce ve sanat akımıdır. Hümanizm hareketinin merkezinde, insanın ve bireyin dünyadaki en harika şey olduğu ve yapılan tüm işler insan ruhunu temel alarak yüceltilmesi gerekildiği yer almaktadır. Bu düşünce felsefesi, insanın sosyolojik yaşamında, düşünce prensibinde, sanat anlayışında…

Venus Effect Nedir? Mitolojide Venüs Kimdir?

Venus Effect Nedir? Mitolojide Venüs Kimdir?

“Venus Effect” adını mitolojik bir figür olan Venüs’ün aynada kendine bakarken resmedildiği resimlerden almıştır. Esere bakan izleyiciler Venüs’ün aynada kendine bakarken resmedildiğini görür. Ancak fiziksel olarak izleyicinin durduğu yerden aynada Venüs’ün yüzünü görmesine imkan yoktur. Venüs’ün resmedildiği pek çok eserde bu durum böyledir. Aynanın açısından dolayı Venüs’ün yüzünü göstermesi imkansızdır. Ancak pek çok sanat eserinde…