Sanat kategorimizde, sanat hakkında güncel bilgileri, geçmişini, tarihini, akımlarını, tekniklerini sade, yalın ve eğitici bir dil ile anlatmaktayız. sanat kategorimizde her seviyede kişinin işine yarayabileceği önemli bilgiler vermekteyiz.

çizgi nedir çeşitleri nelerdir

Çizgi Nedir? Çizgi Çeşitleri Nelerdir?

Çizgi, düzlemde iki nokta arasındaki mesafeyi belirten bir şekildir. Çizgi resimsel sürecin başlangıç ve belki de en önemli aşamalarından biridir. Çünkü düşünce ve resimsel görünüm bir çizgiyle başlar. Sanatın temel elemanlarından biri olan çizgi bir yön belirtir. Enerjisi vardır. Doğru kullanıldığında güçlü bir ifade biçimi haline gelebilir. Çizimde kullanılan çizgi, nesnelerin hareketini, yönünü, perspektifini ve…

Natürmort (Still Life) Nedir?

Natürmort (Still Life) Nedir?

Natürmort (ölü doğa): resimde konu olarak cansız varlıkların ele alınmasına denen bir terimdir. İngilizcede “still life” denilen natürmort dilimize Fransızcadan gelmiştir. Fransızca “Nature” doğa, “Morte” ise ölüm anlamına gelir. Yani birebir çevirecek olursak “nature morte” ölü doğa anlamına gelir. Natürmort ölü doğa anlamına gelir. Natürmort resimlerde sanatçılar çoğunlukla cansız nesneleri ( alçı heykeller, tüller, vazolar,…

2023 Yılı Özel Gün ve Haftalar

2023 Yılı Özel Gün ve Haftalar

2023 yılındaki özel günleri ve özel günlerin tarihinin listesini hazırlayacağız. Bu yazımızda özel günlerin tarihlerini ve neler olduğunu görebilirsiniz. Özel günler yaşanan bazı olaylara ve olgulara atıfta bulunmak, hatırlamak veya onurlandırmak anlam ve önemini hatırlatmak amacıyla, yılın belli zamanlarında dönemsel olarak kullanılmasına denir. Bu günler genellikle o günün yaşandığı tarihi baz alarak her yıl kutlanır.…

Sulu Boya Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Sulu boya su bazlı bir boya türüdür ve boyar pigmentlerin Arap zamkı gibi bağlayıcı unsurlar ile homojen olarak bir araya getirilmesiyle hazırlanır. Sulu boya genelde tabletler halinde satılır ancak tüp halinde satılan türleri de vardır. Tablet şeklinde olan sulu boyalar su ile aktive edilerek kullanılır. Sulu boyanın en önemli özelliği şeffaf olmasıdır. Şeffaflık özelliği sayesinde…

Akrilik Boya Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Akrilik Boya Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Akrilik boya, pigmentlerin sentetik reçine veya plastik esaslı akrilik polimer emülsiyonu içinde güçlendirilmesiyle meydana gelen su bazlı bir boya türüdür. Akrilik boyalar, özellikle son yıllarda sanatçılar arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Bu popülerlikteki en önemli sebep, akrilik boyaların özellikle yağlı boyalara göre daha hızlı kurumasıdır. Akrilik boyaların kuruma süresi yağlı boyalara göre oldukça kısadır ve…

Yağlı Boya Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yağlı Boya Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Yağlı boya, pigmentlerin bağlayıcı unsur olarak genellikle keten yağı ile birleşmesi sonucunda oluşturulan bir boyadır. Yağlı boya; tuval, ahşap, duralit, kağıt ve mukavva gibi çeşitli yüzeylere uygulanabilir. Ancak yağlı boyanın uygulanacağı yüzey kesinlikle uygun bir astar ile astarlanmalıdır. Aksi takdirde boya yüzeye tutunamaz ve ömrü azalır. Yağlı boyayı diğer su bazlı boyalardan en önemli farkı…

Görsel Hafıza Nedir?

Görsel Hafıza Nedir?

Hafıza, kişinin yaşadığı deneyimleri ve bilgileri belleğinde depolayıp ihtiyacı olduğunda tekrar hatırlayabilmesine yarayan bilişsel bir süreç ve birikim olarak tanımlanabilir. Görsel hafıza, görsel olarak algılanan bilgiyi depolayabilme, hatırlayabilme ve geri çağırabilme yeteneğidir. Bu, insanların günlük yaşantılarında birçok alanda kullandıkları önemli bir bilişsel süreçtir. Görsel bellek ise kişinin gördüğü görüntüleri hafızasında geri çağırabilme durumudur. Aslında her…

Eskiz Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Eskiz Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Eskiz, fikri veya konsepti hızlıca taslak haline getirmek için kullanılan bir çizim türüdür. Sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında yaygın kullanılır. “Eskiz” kelimesi, taslak anlamına gelmektedir. Sanatçılar ve tasarımcılar, fikirlerini ve konseptlerinin genel hatlarını kağıda aktarmak için bu çizim yöntemini kullanırlar. Eskiz çizimleri, sonuç olarak ortaya çıkacak olan esere giden adımlardır. Detaylı olarak yapacağımız çalışma için…

Sürrealizm Akımı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Sürrealizm Akımı Nedir? Nasıl Ortaya Çıktı?

Sürrealizm (Gerçeküstücülük) bilinçaltını sanat ile yansıtmaya çalışan ve etkisini başta edebiyat olmak üzere çeşitli dallarda gösteren bir sanat akımıdır. Bu hareket, rasyonalite ve mantığın yerine düşsel ve hayalî dünyanın kullanılmasını savunur. Sürrealistler, rasyonel düşünceye, geleneksel sanat biçimlerine ve toplumsal normlara karşı çıkarlar ve bilinçaltının derinliklerinde yatan düşsel dünyayı keşfetmeyi amaçlarlar. Sürrealizm, sanat ve edebiyat alanında…

Empresyonizm / İzlemcilik Akımı Nedir?

Empresyonizm / İzlemcilik Akımı Nedir?

Empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Pek çok alanda etkisini göstermiş ve kendisinden sonra gelen diğer akımları etkilemiştir. Bu yazıda, Empresyonizm’i bir sanat akımı olarak ele alacağız. Empresyonizm’de önemli olan, karşıdaki nesnelerin birebir aktarılması değil, bir manzaranın veya bir olayın kişide uyandırdığı izlenimi tuvale aktarmaktır. Empresyonist ressamlar, ışık ve renkleri ön plana…