Sanat kategorimizde, sanat hakkında güncel bilgileri, geçmişini, tarihini, akımlarını, tekniklerini sade, yalın ve eğitici bir dil ile anlatmaktayız. sanat kategorimizde her seviyede kişinin işine yarayabileceği önemli bilgiler vermekteyiz.

Tezhip Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Tezhip Sanatı Nedir? Nasıl Yapılır?

Geleneksel Türk Sanatlarından biri olan tezhip, kelime anlamı olarak “altınla bezenmiş” anlamına gelmektedir. Kitap sayfalarını süsleme sanatıdır. Tezhip sanatı kitapların ve özellikle Osmanlı döneminde Kur’an-ı Kerim’in sayfalarını süslemek için yapılırdı. Tezhip kelimesi, Arapça “zeheb” yani altın kökünden türemiştir. Tezhip sanatı başlarda hat sanatı ile birlikte kullanılarak kitapların sayfalarını süslerdi. Bir kitabın tezhip ile süslenmesi o…

resim-sanatında-kullanılan-terimler-ve-anlamları-gorsel

Resim Sanatında Kullanılan Terimler ve Anlamları

Resim sanatını incelediğimizde karşımıza pek çok kavram çıkmaktadır: Alegori, ana renkler, ara renkler, asamblaj, avangart, biçim, chiaroscuro, çizgi, değer, doku, eskiz, espas, figüratif, fresko, frotaj, gravür, hat ikonografi, ikonoklazm, janr, kadraj, kolaj, kontrast, kontrapost, kontur, komplementer renkler, komposizyon, natürmort, nü, monokrom, paspartu, perspektif, peyzaj, poliptik, portre, rakursi, ready-made, rölyef, röprodiksiyon, simultane renk kontrastı, sfumato, ton,…

Rönesans Döneminin 10 Ünlü Sanatçısı ve Eserleri

Rönesans Döneminin 10 Ünlü Sanatçısı ve Eserleri

Rönesans (yeniden doğuş), 14 ve 17. yüzyılları kapsayan etkisini pek çok alanda göstermiş bir sanat hareketidir. “yeniden doğuş” anlamına gelen Rönesans akımı ilk olarak İtalya’da ortaya çıkmış ve daha sonra başka bölgelere yayılmıştır. Rönesans yani yeniden doğuş hareketi ile birlikte skolastik düşünceden uzaklaşılmıştır. Din merkezle görüş zamanla insan merkezli hale gelmiştir. Bu da Rönesans’da “Hümanist”…

Geleneksel Türk Sanatları Nelerdir?

Geleneksel Türk Sanatları Nelerdir?

Geleneksel Türk Sanatları, Türklerin tarih boyunca çeşitli medeniyetler ile etkileşime girmesi sonucu oluşturduğu eserleri kapsadığı söylenebilir. Türkler, göçebe bir toplum olduğundan tarih boyunca çeşitli sanatsal üslupların oluşmasına katkıda bulunmuşlardır. Geleneksel Türk sanatı çeşitli kültürlerden faydalanarak oldukça geniş bir yelpazeye sahip alanlarda eserler ortaya koymuştur. Geleneksel Türk Sanatının, sanat tarihinde yeri önemlidir. Ayrıca Geleneksel Türk sanatının,…

Sanat Eseri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sanat Eseri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Sanat eseri en kısa tanımıyla, bir sanatçının bir amaç uğruna kendi düşüncelerini yansıttığı, özgün ve yaratıcı eserlerdir. İnsanın sanatı yapma nedeni kendi duygu düşüncelerini somut bir eser haline getirme isteğidir. Çoğu insan duygularını kendi dünyasında yaşar, öfkeleri, sevinçleri heyacanı fazla olduğunda ise bunu dışavurum ihtiyacı güder. Duygularını haykırmak ister. Ama haykırdığında ise yankılanan ses bir…

Kübizm Akımı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Kübizm Nedir? Akımın Özellikleri ve Temsilcileri

Kübizm akımı, nesneleri geometrik şekiller olarak betimleyen bir sanat hareketidir. Modern sanatın ve daha pek çok sanat akımının öncüsü olmuştur. Kübist sanatçılar çizecekleri nesneleri ve biçimleri geleneksel perspektif kurallarına göre çizmezler. Nesnelerin tek bir açıdan görünümlerini değil pek çok farklı açıdan görünümlerini çizerler. Böylelikle tek bir perspektif değil birden çok perspektif kullanmış olurlar. Tıpkı Mısır…

Dadaizim Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Dadaizm Nedir? Özellikleri ve Temsilcileri

Dadaizm akımı, 1. Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkmış ve savaşın yıkıcı etkilerine bir tepki olarak doğmuş bir sanat akımıdır. Nasıl Ortaya Çıktı Dadaizm akımı; 1. Dünya Savaşı yıllarında, savaşın yıkıcı etkilerinden kaçan bir grup ressamın Zürih’de toplanmasıyla ortaya çıkmıştır. Savaşın yıkıcı etkisinden kaçan bu sanatçılar ve entelektüel kişilikler “Cabaret Voltaire” adlı bir mekanı Dadaizmin meskeni…

Vincent Van Gogh'un Hayatı Ve Eserleri

Vincent Van Gogh’un Hayatı Ve Eserleri

Vincent Van Gogh, 30 Mart 1853 yılında Hollanda’da dünyaya gelmiş bir ressamdır. post-empresyonist akımın en önemli temsilcilerinden biridir. Geç başladığı ressamlık kariyerinde 1000’i aşkın eser üretmiştir. Eserlerinde kullandığı canlı renkler ve çarpıcı fırça darbeleri ile kendine özgü bir tarz oluşturmayı başarmıştır. Geç başlayan ressamlık kariyeri 37 yaşında intihar etmesiyle son bulmuştur. Vincent Van Gogh’un Hayatı…

Frotaj Nedir? Tekniği Nasıl Yapılır?

Frotaj Nedir? Tekniği Nasıl Yapılır?

Frotaj, kısaca nesnelerin dokularının kağıda kalem ile sürtme yoluyla geçirilmesine denir. Kelime anlamı olarak “sürtme”, “ovalama” demektir. Frotaj kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir ve “Sürtme”, “ovalama” gibi anlamlara gelir. Dokusu olan çeşitli nesnelerin ve yüzeylerin (örneğin, para, hasır, taş duvar, kumaşlar, deri, duvar gibi) üstüne ince bir kağıt konulup; kuru boya kalemi, pastel boya veya grafit…

Silüet Nedir? Fotoğrafta Nasıl Yapılır?

Silüet Nedir? Fotoğrafta Nasıl Yapılır?

Silüet bir resmin dış çerçevesinin çizilmesi ve içinin doldurulmasıyla oluşan şekle denir. Silüetlerde ayrıntı olmaz sadece nesnenin dış hatları bulunur, bir gölge gibidir.. Birçok durumda silüet oluşabilir. Silüetlerle en çok karşılaştığımız durum, güneşin ışının, ters ışıkta kalınmasıyla oluşur. Güneş eğer batarken bir nesneye vurursa bu nesnenin bir yönü aydınlık diğer yönü ise karanlık olacaktır. Bu…