Fibonacci, gerçek adı Leonardo Fibonacci olan bir İtalyan matematikçi ve şifre çözücüsüdür. Fibonacci, 1170 ile 1250 yılları arasında yaşamıştır.

Fibonacci, Batı matematiğinde kullanılan sayı dizisi olarak bilinen Fibonacci dizisini keşfetmesiyle tanınır. Bu dizi, her sayının kendisinden önceki iki sayının toplamı olduğu bir sayı dizisidir. Örneğin, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657, 46368, 75025, 121393, 196418, 317811, vb. şeklinde devam eder.

Fibonacci dizisi, matematiksel çalışmalarda ve doğal olayların açıklanmasında yaygın olarak kullanılır. Ayrıca, altın oran olarak bilinen matematiksel bir kavramın keşfi de Fibonacci’ye atfedilir.

Fibonacci ayrıca, Batı’da Hindistan-Arap sayı sisteminin yaygınlaşmasına yardımcı olmuştur. İtalya’da büyüyen Fibonacci, Arapça sayı sistemini öğrenerek Avrupa’ya tanıtmış ve bu sistem Avrupa’da yaygınlaşmıştır.

Sonuç olarak, Fibonacci matematik dünyasında önemli bir figürdür ve keşifleri ve çalışmaları hala günümüzde de kullanılmaktadır.

Fibonacci Sayı Dizlimi:


Altın oran fibonacci sayı dizilimindaki sayıların birbirine oranıdır. Bu oran 1,618 (1:0,618)’dır. Fibonacci sayı dizilimi ise 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … Bu dizideki birbirini izleyen her sayı, önceki iki sayının toplanmasıyla elde ediliyor. Fibonacci’nin, tavşanların üremesi ve ölmesiyle ilgili bir soruda bulduğu bu dizilim sadece bir sayı diziliminden öteydi. Altın oran doğada çok sık karşımıza çıkmaktadır parmaklarımızın eklem uzunluklarında, deniz kabuklarında papatyalarda vb. saymakla bitmez rastlantılar mevcut. İnsan beyni her zaman gördüğü, algıladığı şeyi güzel bulur bu yüzden beynin estetik anlayışı, doğada çok sık rastlanan altın orana göre şekillenmiştir. Bu fark eden sanatçılar eserlerinde altın oranlara yer vermektedir mimarlık, heykel, resim, müzik, fotoğraf kısacası her türlü sanat türünde altın oranı görmekteyiz. Çoğu sanat ve tarih bilimci Leonardo Da Vinci’nin Mono Lisa tablosunda altın oranın çok sık görüldüğü ve tablonun bu yüzden bu kadar sevildiğinin ve güzel bulunduğunun hatta Leonardo’nun kendi bilerek altın oranı çok sık kullandığını savunmakta. Altın oranı daha iyi anlamak için birkaç örnek fotoğraf sizinle paylaşıyoruz.

Yazar: Bilal Çetin