Doğru Yazılış Şekli ‘Film‘dir.

Süregelen pandemik dönem günlerinde filmler insanların evde sıkılma unsurlarına karşı bir ilaç görevi görmektedir. Çeşitli yayıncı kuruluşların insanlara sundukları bu yapıtlar, zorlu geçen küresel salgın ile mücadele zamanlarında insanları ekranlara bağlamaktadır. Aynı zamanda motorlu taşıtların camlarında ve hastanelerdeki röntgen görüntülerini göstermede kullanılan yapraklar da aynı adı taşımaktadır. Peki, seyredilen ekranlarda, taşıtların camlarında ve hastanelerdeki röntgen görüntülerinde yer edinen bu kavramın temel adı nasıl yazılmaktadır?

Film Sözcüğünün Anlamı

Dilimize geçmiş olan film sözcüğünün genel olarak iki farklı anlamı vardır. Bunların birinde fotoğrafçılıkta ya da sinemacılıkta görüntü elde etmek amacıyla kullanılan, saydam ve bükülebilir maddeden yapılmış olan yaprağa denmektedir. Diğerinde ise sinemacılıkta, bir senaryonun elde edilmiş bütün görüntülerini barındıran şeritlerin tümüne denmektedir. Öte yandan aynı şekilde motorlu taşıtların camlarında kullanılan ve röntgen görüntülerini gösteren yaprağa da denmektedir. Motorlu taşıtların camlarında kullanılanlara “cam filmi” denir. Röntgen görüntülerini gösterenlere ise “röntgen filmi” denir.

 Kelimenin Kökeni Nereden Gelmektedir?

Köken olarak film sözcüğü Fransızca “filme” veya İngilizce “film” kelimesinden gelmektedir. Dilimize geçen bu kelime köken bakımından Türkçe olmayan bir sözcüktür. Bu sözcük aslen Germence yazılı örneği bulunmayan ve “deri” anlamını taşıyan “fellam” kelime biçiminden türemiştir. Aynı zamanda “ince zar” anlamını da barındırıyor.

 Film Kelimesinin Yazılışı

Bu kelimenin yazılışı konusunda birçok kişi hataya düşmektedir. Kelimenin tam okunuş biçiminde, sanki iki hece gibi görünen ve ikinci hecesinde Türkçe’de bir yazım kuralı olan ünlü düşmesinin olduğu izlenimi vardır. Birçok insan bu durumdan hareketle sözcüğü yanlış yazıyor. Fakat bilinen durum öyle değildir. Hece bakımından da dilimize genel tabiri ile geçtiği için tek hecelidir. Film kelimesi köken olarak Türkçe bir kelime olmadığı için okunuşu “filim” olarak telaffuz edilmektedir.

Kök itibariyle Türkçe olmamasının en büyük kanıtı kelime bünyesinde “f” harfinin bulunmasıdır. Ayrıca ünlü düşmesi de söz konusu değildir. Öz Türkçe’de “f” sesi yoktur. Fakat yansıma sözcükleri bu kuralın dışındadır. Bu kelime okunduğu şekliyle yazılırsa yanlış yazılmış sayılmaktadır. Sözcüğün doğru yazılışı “film” şeklindedir. Türk Dil Kurumunun da kabul gördüğü yazılış bu biçimdedir.