Kolaj; fotoğraf, resim, mimari gibi birçok farklı alanda kullanılan bir tekniktir. Dilimize “kesyap” olarak geçen kolaj, ilk olarak resim alanında kübizm akımıyla birlikte bilinçli bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Aynı zamanda fütürizm, sürrealizm, dadaizm gibi akımlarda da yapılan kolaj çalışmaları mevcuttur. Çeşitli araç ve gereçlerin kesilip yapıştırılarak uygulandığı resimsel bir kompozisyon tekniğidir. Asıl malzemesi kâğıt olsa da birçok farklı materyalden faydalanılır. Düz bir yüzey üzerine gazete, dergi, ayna, cam, fotoğraf gibi malzemeler kesilip yapıştırılarak bir anlatım oluşturulur. Oluşturulan eserde bir uyum olması beklenir. Bazen boya kullanılarak da yapılabilir.

Kolaj, farklı malzemelerin kesilip bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sanat formudur. Bu malzemeler, kağıt, dergi, gazete, fotoğraf, kumaş, teller, nesneler ve hatta bazen boyalar olabilir. Kolaj sanatı, farklı malzemelerin bir araya getirilerek yeni bir bütün oluşturmasıyla, yaratıcılığı ve özgünlüğü teşvik eder.

Kolaj, farklı malzemelerin kesilmesi, düzenlenmesi ve yapıştırılması ile yapıldığından, diğer sanat formlarından farklı bir tekniktir. Kolaj, resim, heykel, grafik tasarım gibi diğer sanat formlarıyla da birleştirilebilir.

Kolaj, genellikle günlük hayatın nesneleri, reklam materyalleri, fotoğraflar gibi farklı malzemelerin bir arada kullanıldığı görsel bir sanattır. Sanatçılar, kolaj yaparak kişisel ifadelerini ve farklı konuları ele alabilirler. Ayrıca, bir arada getirilen farklı malzemelerin yarattığı anlam katmanları, kolajı zenginleştirir ve izleyiciye çok katmanlı bir deneyim sunar.

Kolajın Tarihi

Kolaj, sanatın bir çok alanında kullanılmış bir tekniktir. tahmini verilere göre, kolaj Çin’de kağıdın bulunmasıyla ortaya çıkmış, ve tüm dünyada, resim sanatında, çini, hattatlık, mimari gibi yapılarda kolaj tekniği kullanılmıştır.

Fotoğrafta Kolaj

Fotoğrafta kolaj, temel olarak birkaç fotoğrafın birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bir hikaye veya anlam bütünlüğü sağlamasıyla ortaya çıkar. Seçtiğiniz birden fazla fotoğrafı bir araya getirerek fotoğrafta kolaj çalışması yapabilirsiniz.

Resimde Kolaj

Resimde kolaj çalışması, bir çok sanat akımında görülmüştür, gotik dönemde kilise sanatlarında, kilise mimarilerinde, yakın dönemde ise Dadaizm, kübizm, sürrealizm gibi akımlarda anlam pekiştirmek ve daha etkileyici eserler ortaya çıkarmak için kullanılmıştır. Poblo Picasso gibi büyük ressamlar, oldukça fazla bu teknikten yararlanmıştır.

Kolaj Çalışması Nasıl Yapılır?

Popülerliği gittikçe artan kolaj çalışmaları günlük yaşamda da sıklıkla karşımıza çıkar. Hatta birçoğumuz ortaokulda el işi kâğıtlarıyla kolaj çalışması yapmışızdır. Artık ev tekstilinde, kadın giyim ve aksesuarlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde akıllı telefonlara indirilebilen kolaj uygulamalarıyla da bu çalışmaların farklı bir formu oluşmuştur. Fotoğrafların belli şablonlara koyularak birleştirilmesiyle kolajlar ortaya çıkartılır. Fakat bu çalışmalar sanat kaygısı gütmediği için özel bir çaba gerektirmeyebilir.

Neden Kolaj Çalışması Yapmalıyız?

Estetik kaygı güden kolaj çalışmaları, sanatçılara özgür bir alan sunduğu için tercih edilir. Eldeki malzemeler hayal gücüne bırakılarak kurgulanır. Yapılan eserin kolaj olduğunun anlaşılması gerekir.Birbiriyle ilişkisiz görünen zıtlıkları bir araya getirerek şaşırtıcı, merak uyandıran bir eser ortaya çıkartmak amaçlanır.

Amatör fotoğrafçılar tarafından da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir.