Öykü ve Masal Arasındaki Farklar Nelerdir?

Öykü ve masal türleri birbirleri ile karıştırılan hatta aynı veya benzer görülen türler olarak karşımıza çıksa da aslında birbirlerinden oldukça farklıdırlar. Masallar sözlü geleneğin bir türüdür halk arasında dilden dile söylenerek güzümüze gelmiştir yani anonimdirler.

Öykülerin ise yazarları bellidir ve daha bireysel bir yazıttır. Masallar bir tekerleme ile başlar ve dilek ile sona erir genelde çocuklara yöneliktir ve amacı ders vermektir. Öyküler ise her yaştan kişiye hitap edebilir eğitsel bir amacı yoktur tamamen duygusal bir his uyandırmak ve okuyucuyu eğlendirmek için yazılır. Masallarda olağanüstü öğelere yer verilir karakterler genelde cinler, periler ve devlerdir. Öykülerde ise karakterler ve olaylar yaşanmış veya yaşanması olası olan olaylardır. Kısaca masal ve öykü arasındaki farkları açıkladık bir de bu iki türün özelliklerini ayrı ayrı ele alalım.

Masal Türünün Özellikleri:

 • Genellikle çocuklara yönelik olup eğitici bir amaç güder.
 • Karakterleri ve olayları kurgusaldır. Masallarda cinler, periler, devler gibi kurgusal karakterlere sıklıkla yer verilir.
 • Masallar sözlü geleneğin bir ürünüdür yani anonimdir. Halka aittir. Dilden dile dolaşıp değişerek günümüze kadar şekillenerek gelmiştir.
 • Yer ve zaman belirsiz de olabilir ancak bir yer belirtildiyse bu yer kurgusal bir mekandır kaf dağı gibi.
 • Bir tekerleme ile başlarlar, evvel zaman içinde, kalbur saman içinde gibi. Masalın sonunda bir dilek bölümü de olur.
 • Masallar genellikle kısa yazılardır.
 • Örnek olarak “Kırmızı Başlıklı Kız” verilebilir

 Öykü Türünün Özellikleri:

 • Yaşanmış veya yaşanması olası olan olayları anlatır.
 • Öykülerde amaç ders vermek değildir daha çok güldürmek ve duygu uyandırmak için yazılır.
 • Olay vardır ancak kişi sayısı sınırlıdır. Olayın çözümlenmesi ile öykü biter.
 • Öykülerin yazarları bellidir.
 • Öykü türünün ilk ve en bilindik örneği olarak Baccacio “Decameron” verilebilir.

Öykü ve Masal Arasındaki Farklar Şunlardır:

Öykü ve masal, her ikisi de edebi türlerdir ancak aralarında bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların asıl çıkış noktaları şunlardır:

Kökenleri:

Masallar, genellikle folklorik veya halk kaynaklıdır, yani sözlü gelenekte nesilden nesile aktarılmıştır. Öyküler ise, genellikle bireysel yazarların veya edebi eserlerin ürünüdür.

Temaları:

Masallar, sıklıkla fantastik ve olağandışı öğeler içerirken, öyküler daha gerçekçi ve yaşamdan esinlenen temalara sahip olabilir.

Uzunlukları:

Masallar, genellikle kısa ve öz hikayelerdir. Öyküler ise, masallardan daha uzun ve daha ayrıntılı olabilir.

Hedef Kitleleri:

Masallar, genellikle çocuklar için yazılır ve eğitici veya öğretici bir mesaj içerir. Öyküler ise, her yaş için yazılabilir ve mesajlar genellikle daha karmaşıktır.

Yazarın Amacı:

Masal yazarları, öğretici veya eğitici bir amacı vurgulamak isteyebilirler. Öykü yazarları ise, daha geniş bir yelpazedeki amaca yönelik yazabilirler: okuyucuları eğlendirmek, düşündürmek veya bilgilendirmek gibi.

Aleyna Sofuoğlu
2003 yılında iki çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Küçük yaştan beri resim çizmeyi ve yaratıcı süreç içinde bulunmayı sevdim. Liseyi Anadolu lisesi olarak okuduktan sonra 2021 yılında Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi resim bölümüne girdim. Şu an öğrenimi 2. sınıf olarak sürdürmekteyim. Sanatsal sürecin pratik ve uygulamalı tarafı kadar teorik ve tarih kısmına da önem vermekteyim. Bu alanlarda kendimi geliştirmek ve merakımı gidermek için yaratıcı sürecimi çeşitli okumalarla da desteklemekteyim. Resim teknikleri ve teknolojileri, eski ustaların kullandığı yöntemler ve resimlemenin temel-ana unsurları hakkında okumalar yapıp öğrendiklerimi elimden geldiğince aktarmak için yazılar yazmaktayım.

Öne Çıkan Yazılarımız