Sinemada Kurgu, bir filmin her şeyidir. Sinema arkası arkasına gelen görüntülerin birleşmesiyle izleyiciye bir hikâye anlatma sanatıdır. Bu tanıma göre kurgu, sinemanın her mesajının nasıl verileceğini ve yönetmenin sanatını nasıl icra edeceğini belirleyen bir kavramdır. Bu kavram sayesinde sinemanın yedinci sanat olarak literatürde yer bulduğunu unutmamak lazım. Kurgu çekilen görüntülerin nasıl ve hangi şekilde sıralanmasının belirlenmesidir.  Teknik olarak oldukça fazla terimi bulunmaktadır ama anlaşılması çok zor terimler değillerdir.
Günümüz teknolojisinde kurgu yapmamızı sağlayacak onlarca program bulunuyor (Adobe Premier gibi) ama dijital dünya yaygınlaşmadan önce sinemanın ilk zamanları, çekilen film şeritlerini fiziksel olarak kesilip birleştirilerek yapılmıştır. Bu tekniğe günümüzde dijital ortamlarda kullanılan ‘Cut’ denmiştir. Bir olayın duygusunu aktarmak için o olayı direk göstermeniz gerekmemektedir. Bir silah gösterip ardından birden uçuşan kuşlar gösterirseniz, silahın ateş edildiğini gösterirsiniz ya da göz ve damla göstererek ağlama duygusunu attırabilirsiniz.

Düz kurgu:

Birbirini takip eden, alakalı sahnelerin arka arkaya koyulmasıyla oluşturulan hikaye anlatma kurgu biçimidir. Sürekli birbirinde bağlantılı kareler izleyerek bir olayı hiç kesilmeden izleyebiliriz.

Çapraz Kurgu (Pareler Kurgu):

birbiriyle ileride kesişecek olan iki olayın aynı anda göstererek kesişme aşamasına gelme sürecini anlatan kurgu biçimidir. İki farklı insan bir köşede kesişecek  olduğunu varsayalım. Birinci insan evden çıktı sahne değişip ikinci insanında evden çıktığı gösterilir. 1.insana tekrar dönülerek, yolda yürüdüğünü gösterilir, aynısını ikinci insan içinde gösterilir bu zaman akşında ikisi de köşeyi dönecekken çarpışır. Bu bir pareler kurgu örneğidir.

Atlamalı Kurgu:

Genelde filmin sonunda tüm boşlukları tamamlamak adına, seyircide merak faktörünü aktarmak için tercih edilen kurgu biçimidir. Filmin sahnelerinde sürekli boşluklar vardır, seyirci bu boşlukları anlamlandıramaz ama filmin sonunda tüm her şey ortaya çıkar. Bu atlamalı kurgu olur.

Sinemada Kurgu Nasıl Yapılır?

Sinemanın kurgusunun nasıl yapıldığını ele alırken iki dönemden bahsetmek gerekmektedir. Biri teknolojinin, sinemanın üzerindeki etkilerinin göründüğü dönemden, diğeri ise ilkel yolda yapılan kurgu dönemlerinden.

Eski Dönemde Kurgu Yapmak

Sinemada uzun zamanlar boyunca kurgu yapmak çok büyük sorun halindedir. Teknik açıdan çok zor dönemlerden geçen sinema kurgusu, günümüze kıyasla bir hayli pahalı ve zaman alan bir uğraştı. Film kurgusunu yapmayı günümüz teknolojisinden yoksun bir şekilde düşüneceksek, çok dar yaratıcılıkla, zaman alan ve telafisi olmayan bir şekilde gerçekleştirilmekteydi. sinemanın ilk yıllarında kurgu, çekilmiş filmlerin, gerçekten bir makas aracılığı ile kesip birleştirme yöntemi ile yapılmaktaydı. Bu da yukarıda bahsetmiş olduğumuz sonuçları durmaktaydı.

Günümüzde Sinemada Kurgu;

Günümüzde sinemada kurgu geleceğin teknoloji ile beraber kolaylaştı. Kurgu, programların ortaya çıkması ve bu programlara entegre şekilde çekilen sahnelerle beraber geçmiş döneme kıyasla oldukça zaman kazandıran, daha düşük maliyetli, yaratıcılığın yüksek olduğu ve kolaylıkla hatayı yapılabilecek bir yapıdadır. Programların ara yüzlerin de sunulan seçenekler sayesinde korkunuzu gerçekleştirebilmek değilsinizdir.

Kurgu Yapma Programları

Teknolojinin gelişmesi ile beraber, kurgu programlarının ortaya çıkmasından bahsetmiştik, kurgu programları, çekmiş olduğumuz görüntüler üzerinde oynama yapmamızı sağlayan, dijital ve yazılımsal araçlardır. günümüzde sıklıkla kurgu yapmak için kullanılan programlar şu şekildedir;

  • Adobe Premier Pro
  • Adobe After Effects
  • Sony Vegas
  • Final Cut Pro
  • DaVinci Resolve

Sinemada Kurgunun Önemi

Sinemada kurgu Kuleshov’a göre bir bina inşaatı yapmak gibidir der. Görüntüler, inşaatın taşları rolünü üstlenir ve bu görüntüler üst üste konulduğu zaman inşaatı bitirir. Kurgu tekniklerine genelde sembolik anlatım yapmak ya da merak unsurunu arttırmak için başvurulur. Sonuç olarak her bir film duygu ve düşüncesini en iyi şekilde aktarabilmesi için bir Kurgusunun olması gerekmektedir.