Sinemada Kurgu, bir filmin her şeyidir. Sinema arkası arkasına gelen görüntülerin birleşmesiyle izleyiciye bir hikâye anlatma sanatıdır. Bu tanıma göre kurgu, sinemanın her mesajının nasıl verileceğini ve yönetmenin sanatını nasıl icra edeceğini belirleyen bir kavramdır. Bu kavram sayesinde sinemanın yedinci sanat olarak literatürde yer bulduğunu unutmamak lazım. Kurgu çekilen görüntülerin nasıl ve hangi şekilde sıralanmasının belirlenmesidir.  Teknik olarak oldukça fazla terimi bulunmaktadır ama anlaşılması çok zor terimler değillerdir.

Kurgu Çeşitleri Nelerdir?

Günümüz teknolojisinde kurgu yapmamızı sağlayacak onlarca program bulunuyor (Adobe Premier gibi) ama dijital dünya yaygınlaşmadan önce sinemanın ilk zamanları, çekilen film şeritlerini fiziksel olarak kesilip birleştirilerek yapılmıştır. Bu tekniğe günümüzde dijital ortamlarda kullanılan ‘Cut’ denmiştir. Bir olayın duygusunu aktarmak için o olayı direk göstermeniz gerekmemektedir. Bir silah gösterip ardından birden uçuşan kuşlar gösterirseniz, silahın ateş edildiğini gösterirsiniz ya da göz ve damla göstererek ağlama duygusunu attırabilirsiniz.
Düz kurgu: Birbirini takip eden, alakalı sahnelerin arka arkaya koyulmasıyla oluşturulan hikaye anlatma kurgu biçimidir. Sürekli birbirinde bağlantılı kareler izleyerek bir olayı hiç kesilmeden izleyebiliriz.
Çapraz Kurgu (Pareler Kurgu): birbiriyle ileride kesişecek olan iki olayın aynı anda göstererek kesişme aşamasına gelme sürecini anlatan kurgu biçimidir. İki farklı insan bir köşede kesişecek  olduğunu varsayalım. Birinci insan evden çıktı sahne değişip ikinci insanında evden çıktığı gösterilir. 1.insana tekrar dönülerek, yolda yürüdüğünü gösterilir, aynısını ikinci insan içinde gösterilir bu zaman akşında ikisi de köşeyi dönecekken çarpışır. Bu bir pareler kurgu örneğidir.

Atlamalı Kurgu: Genelde filmin sonunda tüm boşlukları tamamlamak adına, seyircide merak faktörünü aktarmak için tercih edilen kurgu biçimidir. Filmin sahnelerinde sürekli boşluklar vardır, seyirci bu boşlukları anlamlandıramaz ama filmin sonunda tüm her şey ortaya çıkar. Bu atlamalı kurgu olur.

Sinemada kurgu Kuleshov’a göre bir bina inşaatı yapmak gibidir der. Görüntüler, inşaatın taşları rolünü üstlenir ve bu görüntüler üst üste konulduğu zaman inşaatı bitirir. Kurgu tekniklerine genelde sembolik anlatım yapmak ya da merak unsurunu arttırmak için başvurulur. Sonuç olarak her bir film duygu ve düşüncesini en iyi şekilde aktarabilmesi için bir Kurgusunun olması gerekmektedir.

Yazar: Bilal Çetin