Sosyoloji bildiğimiz üzere toplum bilimine denir. Sinemada da sosyoloji çok büyük önem taşır. Filmlerde yakalanan sosyolojik hava izleyiciyi kendine çeker. Bazı Auther yönetmenler sosyolojik filmlerle kendilerini çok ileri bir düzeye taşırlar. Filmlerde genellikle bozulan toplum yapısı parçalanan aile ve çocuklar üzerinden gösterirler. Aynı zamanda yozlaşmış toplumu, insanlara sert bir biçimde gösterirler. Örnek verecek olursak Fight Club, Tanrı Kent, Kefernahum, The Dark Knight Rises, Zamana Karşı ya da son Oscar ödülünün sahibi joker harika birer örnek olurlar. Bu filmlerde yozlaşan toplum içindeki insanları suça teşvik eder. Saf kötülüğün toplumu yok ettiğini gösterirler. Bu aynı zamanda gerçek dünyanın bir yansımasıdır. Günümüzde toplum öyle bir çöküntüye girmiştir ki bunu sosyolojik kuramla çok iyi gösterirler. Sosyolojik kuram, filimde yönetmenin seyirciyi etkileyebilmesi ve gerekli mesajı vermesi için harika bir aynadır. Fight Club filminde insanlar bir ahlaki çöküntüdedir. Toplumda yer alan eşitsizliği insanlara göstererek ders verme amacı güder. Yani bir bakıma didaktik bir yapı diyebiliriz. Kefernahum filmi özelinde bakarsak orada çocuk evliliği, yozlaşmış aileler, çocuk işçiler ve göçmen sorunu vardır. Bu filmi hem sosyolojik hem de ideolojik bağlamda incelemek gerekir. The Dark Knight Rises filminde de toplum raydan çıkmıştır.

Neden Yönetmenler Sinemasında Sosyolojik Kuramı Tercih Ederler?

Toplumlar sürü psikolojisine göre hareket etmeye daha yatkındırlar. Bu yüzden yönetmenler filmlerinde toplumun sorunlarını sosyoloji bilimine göre yaparlar. Bozulan toplumların yok olması kaçınılmazdır. Bu yüzden sinema, toplumu düzeltmenin basit ama etkili yöntemlerinden biridir. Türk sinemasında da sosyolojik filmler yok mudur elbet vardır. Ağır Roman, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar ya da Kemal Sunal filmleri en büyük örnekleridir. Bu filmlerde toplumsal sorun yoktur ama sosyolojik tespitler vardır. Bizlere mahalle kültürünü göstermektedir. Türkiye’de sosyoloji mahallelerde döner. Bu yüzden Türk toplumunu ele alırken mahalleri ayrı tutmak olanaksızdır.

Sonuç Olarak Sosyolojik Kuram;

Yani kısaca özetlemek gerekirse sosyolojik ortam kültürlere göre farklılık gösterir. Her kültürün toplumu farklı sorunlarla mücadele eder. Sinema da buna göre şekillenir. Filmlerin sosyolojik dili farklıdır. Çünkü sinema, toplumların ve kültürlerin yansıması olup, gösterilemeyeni göstermektir.