Üniversite Hakkında Bilinmesi Gerekenler;

Üniversite, lise öğrenimi bittiği zaman ülkemizde birçok öğrencinin okumak istediğinde devam edeceği kurumlardır. Üniversiteler yapıları gereği ilkokul ortaokul ve liseden, eğitim işleme biçimi, kurum yapısı, öğretim görevlileri, sınav sistemi ve iç hiyerarşi konularında farklılıkları bulunmaktadır. Üniversiteye geçtiğinizde bu farklılıklarla karşılaştığınızda, ne yapacağınızı bilmeniz ve bu değişikliklere adapte olmanız, üniversite hayatınızın geri kalan kısmı için oldukça önemlidir. Üniversiteye geçtiğinizde bazı bilmeniz gereken unsurlar şunlardır;

Üniversite Nedir?

Üniversiteler en temel biçimiyle, kendi içinde özerk yapılar olup, kurumun içinde bilimsel yüksek eğitim ve araştırma yapmayı hedefleyen kurumlardır. Üniversiteler fakülteler, meslek yüksekokulları, dekanlıkları, enstitüleri ve rektörlükleriyle bu hedef doğrultusun hareket eden yapılardır. Üniversitelerin içinde yapılan araştırmalar, yayınlar, bilimin birikim özelliğini destekleyerek, insanlığın gelişimi açısından yeni bulgular koyar. Yaklaşık 600 yıldır, yoğun olarak da 300 yıldır, üniversiteler yaptığı araştırmalar ve bulgular sonucu insanlığın gelişiminin bu kadar hızlı olmasındaki en büyük etkenlerdendir. Üniversiteler bu gelişimi, sorgulayıcı ve objektifliği sayesinde sağlamışlardır.

Üniversitenin Akademik Aşamaları Nelerdir?

Eğer akademik olarak bir kariyer planladığınız zaman, üniversite içinde belli bir basamaklı yapının içinde bulunmaktasınız. Bu basamaklı yapı, sizin yeteneklerinizi ve akademik çalışmalarınızı ve araştırmalarınızı analiz edip, puanlayıp, onaylayan yapılardır. Akademik kariyer sürdürmek istiyorsanız bu basamakları çıkmanız gerekmektedir. Bu basamaklar kısaca şu şekildedir;

 • Lisans
 • Yüksek Lisans
 • Doktora
 • Doçentlik
 • Profesörlük

Bu aşamaları gerçekleştirdiğiniz zaman, bu seviyede olduğunuzu gösteren diploma ve unvanlar elde edersiniz. Her aşamanın kendi içinde bitirme şartları ve yeterlilik seviyesi vardır. Bu aşmalardan mezun olmak için, vereceğiniz sınavlar ve akademik çalışmalar, mezun olduğunuzu kanıtlayan belgeler olarak karşınıza çıkmaktadır.

Üniversite Not Sistemi;

Üniversitelerin, lise, orta ve ilkokuldan farklı bir ölçme değerlendirme sistemi vardır. Üniversiteler özerk yapılar olduklarından dolayı, her üniversitenin, farklı ölçme değerlendirme sistemi bulunmaktadır. Ama genel bir ortalama belirlemek için tüm sistemler harf sistemine göre puanlama yapmaktadırlar. Üniversitenin kendi içindeki ölçme ve değerlendirme sistemine göre aldığınız puanlar, belirli bir harf notu olarak karşınıza çıkar. Bu harf notlarının belirlenmesi, üniversiteden üniversiteye ve dersten derse göre değişebilir. Kimi dersten 75 puan ile AA alabilirken, kimi dersten, 90 puan ile BB alabilirsiniz. Belirlenen harf notları dersin AKTS değerini de içine alarak, dönem ve genel olarak 4 üzerinden değerlendirilir. Harf sisteminde, harflerin puan üzerinden değerleri şu şekildedir;

 • AA: 4,0
 • BA: 3,5
 • BB: 3,0
 • CB: 2,5
 • CC: 2,0
 • DC: 1,5
 • DD: 1,5
 • FD: 1,0

Üniversitede Sınav Sistemi Nasıldır?

Her üniversitenin kendi ölçme ve değerlendirme sisteminin olduğundan bahsetmiştik. Sınavlar genelde öğrencinin seviyesini belirlemek ve yeterliliğini algılamak için yapılan ölçme sistemidir. Her üniversitede vize ve final olarak karşımıza çıkan iki ana sınava vardır. Bu ana sınavların dersin yeterliliğini belirlemedeki etkileri, dersten derse değişmektedir. Bazı derslerde vize %40 final %60 etkilerken, bazı derslerde vize %10 final %90 etkileyebilir. Bu tamamen üniversitenin yönetmeliğine ve öğretim görevlisinin kararına bağlıdır.

Bu iki sınavın yanı sıra başka değerlendirme sistemleri de bulunmaktadır. Öğretim görevlisinin ve üniversitenin kararlarına göre, dersin yeterliliğini belirleyen başka sistemler olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Proje
 • Devamlılık
 • Bütünleme
 • Yaz okulu
 • Tek ders sınavı

Yukarıda bahsettiğimiz sınav sistemleri üniversitenin, bir ders için uygulayabileceği ekstra yeterlilik sistemlerdir. Bu sınavlar bazı üniversitelerde hatta derslerde varken, bazılarında yoktur.

Üniversitede Zil Çalıyor Mu?

Evet, yazımızda genel olarak üniversitelerin ne olduğundan bahsettik. Üniversiteye yani başlayanlar üniversiteye ilk gittiklerinde alışa gelmiş eğitim sistemlerinden farklı bir yapıyla karşılaştıklarında, alışmaları biraz zaman alabilir. Örneğin dersin bittiğini belirten bir zil, üniversitelerde çalmaz. Çünkü her lisans programın, sınıfın, farklı ders saatleri ve özel programı vardır. Genel bir ders saati bulunmamaktadır. Bu yüzden üniversitelerde zil çalınmaz. Öğretim üyesi ders özelinde anlatacakları bittiğini düşündüğünde dersi bitirmektedir. Boşuna zilin çalmasını beklemeyin.

Üniversitede Üniforma Giyiliyor Mu?

Üniversiteler kendi özelinde özerk yapılar olduğundan, kıyafet yönetmeliği de değişmektedir. Üniversitelerde genel olarak belirli bir kıyafet yönetmeliği bulunmamaktadır. Lakin, bazı özel bölümlerde kıyafet yönetmeliği bulunmaktadır.

Öne Çıkan Yazılarımız