Görsel Algı Nedir
Beş duyu organımızdan en önemli algılama organımız şüphesiz gözdür. Kavramları %80 görerek algılarız. Bu algılama sürecine görsel algı denmektedir. Görsel algı gözde toplanan ışığın beyine iletilerek, beyinde anlamdırılmasına denmektedir bu anlamdırılma öncede yaşadığımız tecrübelere dayanarak beynin ne gördüğümüzü belirlemesidir.

Görsel Algı Yönü Nedir? F Kuralı Nedir?

İnsan gözü herhangi bir obje gördüğünde o objeyi ‘F’ Kuralına göre incelemeye başlar. ‘F’ kuralı, F harfinin yukardan aşağı soldan sağa hareketini simgelemesinden kaynaklıdır. Aynı zamanda altın oranla da uyuşmaktadır. Bir obje incelenirken ilk olarak dikkat edilen nokta, objenin en üst kısmıdır. Hızlı bir yukarıdan aşağıya incelemesinin ardından bir de soldan sağa inceleme yapılır. Bu incelemenin soldan sağa olmasının sebebi hayatımızda gördüğümüz hareketlerin çoğunun soldan sağa olmasıdır. Güneşin batıdan doğuya hareketi, saatin soldan sağa akması, Trafiğin soldan akması, vb. örnekler mevcuttur.

Görsel Algıya Göre Kompozisyon Oluştururken Dikkat Edilmesi Gerekenler;

Bir Kompozisyon oluştururken en önemli maddemiz başlıktır. Başlık kompozisyonun sesidir. Bir pazarda yürürken tüm dükkanlardan çıkan sestir. Bu yüzden başlığı en dikkat çeken yere (kompozisyonun en üst bölümüne) koymakta fayda vardır.İçerik kısmı, başlıktan ilgisini çekenlerin bakacağı bir diğer madde olduğundan, başlığın hemen altına koyulmalıdır.  Bu sayede okuyucunun bütünlüğü bozulmamış olacaktır. Sayfanın en alt kısmına yazarın imzası ve okuyucunun ayrıntılarla ilgili soruların cevapları konulması gerekmektedir. Bu sayede önem-detay sıralaması yapılmış olunacaktır.

Yazar: Bilal Çetin