sinema neden sıcak iletişim aracıdır görseli

Tarihi, insan gözünden baz alınmasına dayanan, daha sonraları belgeleme amacıyla kullanılan, sonraları sessiz sinema olarak sanata dönüşen, sesin eklenmesiyle sesli sinema olan ve günümüzdeki formuyla tanınan sinema, bugün bir sanat dalıdır. Antik Dönemdeki tiyatro, sinemanın temeli olmuştur. Bugün beyaz perdede, birçok türüyle izleyicisi ile buluşmakta olan sinema, yedinci sanat olarak bilinmektedir.

Sinema salonlarında izlenen yapımların her birinin çok geniş bir yapım aşaması vardır. Kendi içinde üçe ayrılır: Yapım Öncesi (Pre-Production), Yapım Aşaması (On-Production) ve Yapım Sonrası (Post-Production) Yapım öncesi aşamada en başta senaryo belirlenir, bu senaryo filmin mesajını belirleyen bir temel olacaktır. Filmi konusu her ne olursa olsun bu temel üzerinden yürür. Ekip, mekân, bütçe hazırlığı gibi hazırlıklar yapım aşamasında halledilir. Yapım aşamasına gelindiğinde söz konusu senaryonun film olabilmesi için çekimler yapılır. Bu çekimler Yapım Sonrası aşamada kurgu ile bir araya getirilir ve beyaz perdeye çıkmadan önceki son hazırlıkları yapılır.

Marshall McLuhan ve Sinema

Marshall McLuhan, iletişim alanında çok önemli bir yere sahip bir iletişim uzmanıdır. Günümüzde ortaya attığı teoriler üzerinde hâlâ konuşulmaktadır. Kanadalı iletişim uzmanının eseri “Medyayı Anlamak”, McLuhan’ın düşüncelerini günümüze taşıyan kaynakların en önemlilerinden biridir. Medyanın taşıdığı mesajın, medyanın kendisi kadar önemli olmadığını ve asıl araştırılması gerekenin medyanın kendisi olduğunu ifade eden McLuhan sıcak soğuk medya kavramlarına bu kitapta değinmiştir.

Soğuk İletişim Aracı Nedir?

Serin İletişim Araçları birden fazla duyuya hitap eder ve izleyicinin alabildiği enformasyon oranı düşüktür. Bu nedenle bireyin katılımı güçlüdür ve birey bu enformasyon oranındaki eksiklikleri kendi zihninde tamamlar. Soğuk İletişim Araçlarına televizyon, telefon, ideografik yazı gibi iletişim araçlarını örnek gösterebiliriz.

Sıcak İletişim Aracı Nedir?

McLuhan’a göre sıcak iletişim aracı, bireyin tek bir duyusuna yüksek oranda ulaşır ve bireyin katılımındaki pay azdır. Sıcak medya araçlarında izleyicinin katılım payının az olmasının nedeni, sıcak iletişim araçlarının izleyiciye yeterli düzeyde enformasyon sağlamasıdır.

Sinema Neden Sıcak Medya Kapsamındadır?

Yirminci yüzyılın ortalarında Sanayi Devrimi ile ideolojide ve sanat akımlarında çeşitlenme olmuştur. Teknolojinin gelişmesiyle kitle iletişim araçlarından sinema, dinamik bir yapı kazanmış ve toplumlara yayılmıştır.

Bir sinema filminin toplumdan bağımsız olarak oluşturulması düşünülemez. Sinemanın hedef kitlesi halktır. Bir kaynağın birçok kişiye ulaşması olanağı sinemada beyaz perde ile gerçekleştirilir. Bu ortamda alıcıların tepkisini gözlemlemek ya çok azdır ya hiçtir.

Sıcak bir iletişim aracı olan sinema bünyesindeki herhangi bir film ile TV gibi serin bir ortamı birbirinden ayıran bir çizgi vardır. Sinemada, tek bir duygu yüksek çözünürlükte genişler. Sinema, diğer sıcak araçlardan olan kitap gibi zorlayıcı içerikleriyle kullanıcının katılımını kısıtlar, zengin ve güçlü nitelikleri barındırır. Kitabı okurken sustuğumuz gibi bir filmi izlerken de susarız. Sinema tamamlanmış; izleyicinin dikkatini talep eden iletiler iletir.