Yedinci Sanat Nedir? Sinema Nasıl Yedinci sanat olmuştur?

7.Sanat olarak bilen sanat dalı Sinemadır. En son sanat olarak görülüp, eserler ortaya çıkarılması 20.yüzyılın başlarına dayanıyor. Sinemanın sanat olarak kabul görülmesinden önce, sanatın tanımını bilmekte fayda var.

Sanat Nedir?

Günümüz zamanında sanatın tam olarak tanımını yapmak pek mümkün olmamakla birlikte sanat, insan oğlunun en ilkel çağlarından bu yana yaptığı bir kavramdır. Kısacası insanının estetik kaygısı güderek kendini anlatmak amacıyla yaptığı içeriği ve mesajı olan kalıcı eserlerdir. İlk çağda duvara resimler çizen adam da günümüz çağında çok bilinen sanat eserlerinin de ortak noktası bir mesajlarının olmasıdır.

Sinema Nasıl Sanat Olarak Kabul Edildi?

Sinema da sanatın gerekliliğinin hepsini kaplıyor. Sanat, hayatın ve insanın kendisinin anlamlandırılmasıdır. Sinema sayesinde çok büyük toplumsal etkiler meydana gelmiştir çünkü sinema gerçeği bire bir gösteren ve verilmek istenen mesajı en etkili şekilde verebileceğiniz bir sanat dalıdır. 20.yüzyılın başlarında çoğu sinema kuramcısı, sinemayı sanat olarak kabul ettirirken, sinemanın sanatı kurgudadır çünkü verilmek istenilen tüm mesajlar orda şekillenir ve verilir der. Bir diğer çoğunluk ise sinemayı sanat yapan, oluşturulan çerçevedir çünkü yönetmenin vereceği mesaj, oluşturduğu çerçevenin içine koyduğu objelerin seçiminde ve objelerin sanatsal kaygı güderek koyulması der. İleriki dönemlerde bu ikisin ayrılmaz bir bütün olduğu anlaşıldı. Her ne kadar başta sanat camiası tarafında sinemanın sanat olarak görülmesi reddedilse de toplumsal etkileri göze alındığında sanat olarak saymamak kaçınılmaz kaldı.

Sonuç olarak bu yazımızda felsefe ve kuram tarafına girmeden yüzeysel olarak sinemanın neden sanat olarak kabul edildiğine değindik. Bu sanat olma hikayesinin altında çok daha fazla uğraş yatmakta. 20 yüzyılın başlarında bu savaşı veren sinemacılara büyük bir teşekkürü borç biliriz.

Yedinci Sanat Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Sinemaya 7. Sanat diyebilir miyiz?

Sanatın teorik anlamına bakarsak, sinemaya sanat diyebiliriz çünkü yönetmen kendi duygu düşüncesini topluma kendi yöntemiyle aktarmakta.

Günümüz sineması sanat mıdır?

Birinci amacı kar yapmak olan günümüz sineması ürünlerini ben ticari film olarak nitelendirmekteyim ama günümüzde de sanat olarak adlandırılacak filmler mevcut.

Sinema sanat dalı mıdır?

Evet 20.yy’ın il çeyreğinde sanat camiası sinemanın sanat dalı olduğuna karar vermiştir böylelilke sinema 7. sanat dalı olarak adlandırılmıştır.

7. Sanat dalı nedir?

7. ve son sanat dalı olan sanat dalı sinemadır.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment