Çekim tahtası olarak bilinen klaket dizi, film, klip gibi video çekimlerinde görüntülerin ve seslerin karışmaması için kullanılan kare şeklinde bir alettir. Vurmak için üst tarafında bir çıta vardır. Bu çıta yukarıya kaldırılır ve hızla vurulur. Kamera ikinci asistanı çekimle ilgili kameradan ve rejiden aldığı bilgileri klaketin üzerine yazar. Klakete yazılması gereken bilgiler şunlardır:Tarih

Filmin adı

Bölüm, plan ve çekim numarası

Kameranın içindeki kartın numarası

Yönetmenin ve yapımın adı

Klaket Ne İşe Yarar?

Değişmesi gereken bilgiler her çekimin başında yenilenir. Çoğu çekim sırasıyla çekilmediği ve çok fazla plandan oluştuğu için kurgu aşamasında görüntülerin birbirinden ayırt edilmesini sağlar. Düzen ve kolaylık sağlamasının yanında, görüntü ve sesin de senkronize olmasına yardımcı olur.

Klaket Nasıl Kullanılır

Klaket, çekime başlandığında kameranın görebileceği bir konuma getirilir. Ses operatörünün talimatıyla üzerindeki yazılar okunur ve klaket çakılır.Bazı durumlarda ise klaketin en sonda vurulması gerekebilir. Örneğin çekimin ortasında başka bir kamera da devreye girmişse o kamera kayıttan çıkmadan hemen önce klaket vurulur. Bu klaket ters şekilde tutulur. Buna ters klaket adı verilir.

Yazar: Ceren Turan