Ülkemizdeki Sanat Sorunu

- Advertisement -

Sanat, estetik değeri olan demektir. Bir ihtiyaçtır ve toplumun aynasıdır. Sanat uçsuz bucaksız olduğundan dolayı belirli kalıplara sokmak zor olsa da her şeyi sanat olarak adlandıramayız. Bir şeyi sanat olarak nitelendirebilmek için temel kural o eserin benzersiz ve özgün olmasıdır. Kendi içerisinde bir anlam taşımalıdır. Sanat yaşamın ve toplumun ta kendisi olduğu için bu anlam kaygısı yoksa sanat eseri eksik kalır.
Sanat topluma göre değişkenlik gösterebilir. Türk toplumunda sanat müziktir, İtalyan kültüründe resimdir, Amerikan kültüründe filmdir, Hint kültüründe ise heykeldir.
Herkes sanatçı değildir. Sanatçı olmak için kültürel ve entelektüel bir birikim gerekir. Sanata katkı sağlayacak bir eser ortaya koymak gerekir. Fakat ülkemizde sanatı ve onun değerini bilenler azınlıktadır. Sıradanlaşan, kendi içinde tekrara giren ve ticari kaygılar güden müzikler, filmler sanattan çok uzakta bir yerdedir. Özgünlük yok denecek kadar azdır. Bu yüzden herkesi sanatçı olarak nitelendirmek doğru değildir. Burada konu ülkemizde sanatın ve sanatçının gelişmemesi veya yetişmemesi değil, sorun toplumun onları yanlış sınıflandırmasıdır. Ülkemizde yetişen çok sayıda yetenekli ressamlar, heykeltıraşlar, tiyatrocular, piyanistler var. Bu sanatçıların ve eserlerinin toplumun diğer kesimlerine ulaşması için çabaya ihtiyaç vardır. Sanatın toplumun geneline yayılması ve insanların bu konuda bilinçlenmesi gerekiyor.

Yazar: Kerem Uzun ve Ceren Turan

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Öne Çıkan Yazılarımız